ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adsorbate

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adsorbate-, *adsorbate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adsorbate(n) สารที่ถูกดูดซับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adsorbate(แอดซอร์' เบท) สารที่ถูกดูดเข้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adsorbateสิ่งถูกดูดซับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adsorbateสารถูกดูดซับ สารถูกดูดแนบ, Example: ดู Adsorption (Adsorption หมายถึง กระบวนการที่ทำให้อะตอมหรือโมลกุลหรือไอออน ต่างๆ ถูกดูดยึดไว้ที่ผิวของวัสดุด้วยแรงทางเคมีหรือทางฟิสิกส์ เช่น การดูดแนบของไอออนบวกบนผิวอนุภาคดินเหนียวซึ่งมีประจุเป็นลบ ) [สิ่งแวดล้อม]
Adsorbatesตัวที่ถูกดูดซับ [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adsorbate
   adj 1: capable of being adsorbed or accumulated on a surface of
       a solid [syn: {adsorbable}, {adsorbate}] [ant:
       {absorbable}]
   n 1: a material that has been or is capable of being adsorbed

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top