ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adoration

AE2 D ER0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adoration-, *adoration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adoration(n) ความเคารพบูชา, See also: ความเลื่อมใส, Syn. devotion, veneration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adoration(อะดอ' เรเชิน) adj. การบูชา, การเคารพ, ความคลั่งรัก, Syn. worship, love

English-Thai: Nontri Dictionary
adoration(n) การบูชา,การเคารพ,ความรัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Adoration of the Magiภาพนักปราชญ์สักการะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Adoration of the Shepherdsภาพคนเลี้ยงแกะสักการะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การนับถือ[kān naptheū] (n) FR: vénération [f] ; adoration [f]
พนม[phanom] (v) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect ; clasp palms together in the attitude of salutation or adoration  FR: joindre les mains pour saluer

CMU English Pronouncing Dictionary
ADORATION AE2 D ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adoration (n) ˌædərˈɛɪʃən (a2 d @ r ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛好[あいこう, aikou] (n,vs) love; adoration; (P) [Add to Longdo]
愛慕[あいぼ, aibo] (n,vs) love; attachment; adoration [Add to Longdo]
渇仰;渇ごう[かつごう;かつぎょう(渇仰), katsugou ; katsugyou ( katsu gyou )] (n,vs) adoration; reverence; esteem [Add to Longdo]
欽慕[きんぼ, kinbo] (n,vs) adoration; reverence; admiration [Add to Longdo]
傾倒[けいとう, keitou] (n,vs) admiration; adoration; concentration on; idolizing; idolising; (P) [Add to Longdo]
景仰[けいこう;けいぎょう, keikou ; keigyou] (n,vs) adoration; admiration; reverence; love of virtue [Add to Longdo]
三王礼拝[さんおうれいはい, san'oureihai] (n) (See 三博士) Adoration of the Magi [Add to Longdo]
三拝[さんぱい, sanpai] (n) adoration which is performed three times or repeatedly; act of worship which is performed three times or repeatedly [Add to Longdo]
三礼[さんらい;さんれい;みれい, sanrai ; sanrei ; mirei] (n) (See 三拝) adoration which is performed three times or repeatedly; act of worship which is performed three times or repeatedly [Add to Longdo]
賛美(P);讚美;讃美[さんび, sanbi] (n,vs,adj-no) praise; adoration; glorification; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adoration
   n 1: a feeling of profound love and admiration [syn: {worship},
      {adoration}]
   2: the act of admiring strongly [syn: {adoration},
     {idolization}, {idolisation}]
   3: the worship given to God alone [syn: {adoration}, {latria}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top