ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adonis

AH0 D AA1 N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adonis-, *adonis*, adoni
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adonis(อะโด' นิส) หนุ่มรูปงาม, ชื่อเทพบุตรของกรีก (a very handsome young man)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADONIS AH0 D AA1 N AH0 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿多尼斯[Ā duō ní sī, ㄚ ㄉㄨㄛ ㄋㄧˊ ㄙ, ] Adonis, figure in Greek mythology, #244,106 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adonis
   n 1: any handsome young man
   2: annual or perennial herbs [syn: {Adonis}, {genus Adonis}]
   3: (Greek mythology) a handsome youth loved by both Aphrodite
     and Persephone; "when Adonis died Zeus decreed that he should
     spend winters in the underworld with Persephone and spend
     summers with Aphrodite"

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Adonis, adorns, Andonis, Adonis's, Adan's, Aden's, atones, adjoins, Adina's, Adorne's, Audion's, Dionis, Adkins, Adonises, Dons, admins, dons, Aldon's, Adana's, Adena's, Ado's, Aidan's, Annis, Arden's, Auden's, Denis, Don's, Edin's, Odin's, ado's, donas, Dani's, radon's, aeon's, Donni's, Eaton's, Adi's, Andonis's, Danni's, Antoni's, Ardenia's, Donia's, Addi's, Anni's, Arni's, Deni's, Dona's, Donn's, Toni's, dona's, Aloin's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top