ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admixture

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admixture-, *admixture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admixture(n) ส่วนผสม, Syn. ingredient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admixture(แอดมิคซ' เชอะ) n. การผสมกัน, สิ่งที่เติมเข้า, สารประกอบที่มีสิ่งที่เติมเข้านี้

English-Thai: Nontri Dictionary
admixture(n) ส่วนผสม,การผสม,การเติม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
admixture๑. การเพิ่มผสม๒. สิ่งเพิ่มผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
admixturesadmixtures, สารผสมเพิ่ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admixture (n) ˈædmˈɪkstʃər (a1 d m i1 k s ch @ r)
admixtures (n) ˈædmˈɪkstʃəz (a1 d m i1 k s ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beimengung {f}; Beimischung {f}; Zusatzstoff {m} | Beimengungen {pl}; Beimischungen {pl}; Zusatzstoffe {pl}admixture | admixtures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夾雑物[きょうざつぶつ, kyouzatsubutsu] (n) foreign element; impurity; admixture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admixture
   n 1: the state of impairing the quality or reducing the value of
      something [syn: {admixture}, {alloy}]
   2: an additional ingredient that is added by mixing with the
     base; "the growing medium should be equal parts of sand and
     loam with an admixture of peat moss and cow manure"; "a large
     intermixture of sand" [syn: {admixture}, {intermixture}]
   3: the act of mixing together; "paste made by a mix of flour and
     water"; "the mixing of sound channels in the recording
     studio" [syn: {mix}, {commixture}, {admixture}, {mixture},
     {intermixture}, {mixing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top