ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admiralty

AE1 D M ER0 AH0 L T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admiralty-, *admiralty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admiralty(n) หน่วยงานด้านกองทัพเรือของรัฐบาลอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admiralty(แอด' มิแรลที) n. กระทรวงกองทัพเรืออังกฤษ, ศาลทางทะเล, Syn. marine court

English-Thai: Nontri Dictionary
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Admiraltyศาลพาณิชยนาวี [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMIRALTY AE1 D M ER0 AH0 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admiralty (n) ˈædmərəltiː (a1 d m @ r @ l t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金钟[jīn zhōng, ㄐㄧㄣ ㄓㄨㄥ, / ] Admiralty, Hong Kong, #85,196 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Manuskauz {m} [ornith.]Admiralty Islands Hawk Owl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海事裁判所[かいじさいばんしょ, kaijisaibansho] (n) admiralty court [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  admiralty
      n 1: the department in charge of the navy (as in Great Britain)
      2: the office of admiral

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top