ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adjunct

AE1 JH AH2 NG K T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adjunct-, *adjunct*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjunct(adj) ซึ่งได้รับมอบหมายชั่วคราว, See also: ที่เข้ามาเสริมชั่วคราว
adjunct(n) ผู้ช่วย, Syn. helper
adjunct(n) สิ่งเพิ่มเติม, See also: สิ่งประกอบ, สิ่งที่เสริม, Syn. accessory, accounterment
adjunctive(adj) ที่เป็นสิ่งประกอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjunct(แอด' จังคฺ) n.,adj. สิ่งเสริม, สิ่งเพิ่มเติม, ผู้ช่วย, ส่วนประกอบ, บทเพิ่ม, Syn. appendage
adjunctive(อะจังคฺ' ทิฟว) adj. เป็นสิ่งประกอบหรือส่งเสริม, คำเสริม,ส่วนสังกัด
adjuncton(อะจังคฺ' เชิน) n. การอยู่ติดกัน, การอยู่ข้างเคียง (addition to an adjunct)

English-Thai: Nontri Dictionary
adjunct(adj) เพิ่มเติม,เสริม
adjunct(n) ส่วนประกอบ,สิ่งเพิ่มเติม,บทเพิ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adjunctionการนำทรัพย์มารวมเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjunctionการเสริม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjunctสิ่งเสริม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
adjunction(n) การเสริม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adjunctThere are grammar books that call these sorts of things, not modifiers, but adjuncts(A).

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุปกรณ์[uppakøn] (n) EN: equipement ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; implement ; adjunct  FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADJUNCT AE1 JH AH2 NG K T
ADJUNCTS AE1 JH AH2 NG K T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adjunct (n) ˈæʤʌŋkt (a1 jh uh ng k t)
adjuncts (n) ˈæʤʌŋkts (a1 jh uh ng k t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beigabe {f}; Zusatz {m}; Zubehör {n} | Beigaben {pl}adjunct | adjuncts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
付加語[ふかご, fukago] (n) {ling} adjunct word [Add to Longdo]
付属語[ふぞくご, fuzokugo] (n) {ling} ancillary (attached, adjunct) word or words [Add to Longdo]
補佐役[ほさやく, hosayaku] (n) assistant; adjunct; lieutenant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adjunct
   adj 1: furnishing added support; "an ancillary pump"; "an
       adjuvant discipline to forms of mysticism"; "The mind and
       emotions are auxiliary to each other" [syn: {accessory},
       {adjunct}, {ancillary}, {adjuvant}, {appurtenant},
       {auxiliary}]
   2: of or relating to a person who is subordinate to another
     [syn: {adjunct}, {assistant}]
   n 1: something added to another thing but not an essential part
      of it
   2: a person who is an assistant or subordinate to another
   3: a construction that can be used to extend the meaning of a
     word or phrase but is not one of the main constituents of a
     sentence

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top