ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adit

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adit-, *adit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adit(n) ทางลาดยาวเข้าไปในเหมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adit(แอด' ดิท) n. ทางตามแนวนอนเช้าสู่เหมือง, การเข้าหา, ทางเข้า
extradite(เอคซฺทระไดทฺ') vt. ส่ง (ผู้ร้าย) ข้ามแดน
extradition(เอคซฺทระดิช'เชิน) n. การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
tradition(ทระดิช'เชิน) n. ธรรมเนียม,จารีต,ประเพณี,จารีตนิยม,, See also: traditional adj., Syn. custom, usage
traditionalism(ทระดิช'เชินเนิลลิสซึม) n. ลัทธิจารีตนิยม,ลัทธิอนุรักษนิยม.

English-Thai: Nontri Dictionary
extradite(vt) คืนเชลยศึก,ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
extradition(n) การคืนเชลยศึก,การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
tradition(n) ธรรมเนียม,ประเพณี,จารีต
traditional(adj) ตามจารีตประเพณี,ตามธรรมเนียม,เก่าแก่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aditอุโมงค์แนวนอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบแผน[baēpphaēn] (n) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice  FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
เบญจรงค์[benjarong] (n) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours
โบราณ[bōrān] (adj) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional  FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
ชาตรี[chātrī] (n) EN: Thai theatrical performance (in southern Thailand)  FR: chatri [m] (danse traditionnelle du sud)
ชุดไทย[chut Thai] (n, exp) FR: costume traditionnel thaï [m]
ดั้งเดิม[dangdoēm] (adj) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype  FR: original
ดนตรีไทย[dontrī Thai] (n, exp) EN: traditional Thai music
แหกคอก[haēkkhøk] (v) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox
จังหวัดอุตรดิตถ์[Jangwat Uttaradit] (n, prop) EN: Uttaradit province  FR: province de Uttaradit [f]
จารีต[jārīt] (n) EN: convention ; custom ; tradition ; usage ; practice  FR: coutume [f] ; tradition [f] ; usage [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
おけさ[okesa] (n) type of traditional vocal music [Add to Longdo]
お笑い芸人[おわらいげいにん, owaraigeinin] (n) comedian (esp. of traditional Japanese comedy) [Add to Longdo]
かっぽれ[kappore] (n) kappore (traditional Japanese comic dance) [Add to Longdo]
すす払い;煤払い[すすはらい, susuharai] (n) (1) cleaning dust etc. from rooms; housecleaning; (2) (See 煤掃き) (the traditional Japanese end-of-the-year, 13th December) big house cleaning; spring cleaning (only not in spring) [Add to Longdo]
ちゃんこ[chanko] (n) traditional sumo stew [Add to Longdo]
ちんどん屋[ちんどんや, chindonya] (n) traditional Japanese band of sandwich board advertisers [Add to Longdo]
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
ばったり床几;ばったり床机[ばったりしょうぎ, battarishougi] (n) (See 町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
ばったん床几;ばったん床机[ばったんしょうぎ, battanshougi] (n) (obsc) (See ばったり床几,町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  adit
      n 1: a nearly horizontal passage from the surface into a mine

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top