ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adduce

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adduce-, *adduce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adduce(vt) อ้างอิง, See also: อ้างหลักฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adduce(อะดูสซฺ') vt. อ้างอิง, อ้าง. -adduc- able, adducibel adj.,-adducer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
adduce(vt) อ้างอิง,อ้างเหตุผล,ยกตัวอย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adduce counter evidenceนำพยานหลักฐานมาสืบแก้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adduce evidenceนำพยานหลักฐานมาสืบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยื่นหลักฐาน[yeūn lakthān] (v, exp) EN: adduce evidence

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adduce (v) ˈədjˈuːs (@1 d y uu1 s)
adduced (v) ˈədjˈuːst (@1 d y uu1 s t)
adduces (v) ˈədjˈuːsɪz (@1 d y uu1 s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
サドカイ派[サドカイは, sadokai ha] (n) the Sadducees [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  adduce
      v 1: advance evidence for [syn: {adduce}, {abduce}, {cite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top