ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ad infinitum

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ad infinitum-, *ad infinitum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ad infinitum(adj) ไม่มีที่สิ้นสุด, Syn. endlessly, forever

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ad infinitum(แอดอินฟะไน' ทัม) ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีขอบเขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ad infinitumสู่อนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างปราศจากขอบเขต[yāng prātsajāk khøpkhēt] (adv) EN: ad infinitum

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ad infinitum (a) ˌæd-ˌɪnfɪnˈaɪtəm (a2 d - i2 n f i n ai1 t @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
際限なく[さいげんなく, saigennaku] (adv) ad infinitum; endlessly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ad infinitum
      adv 1: to infinity; without or seemingly without limit; "talked
             on and on ad infinitum"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top