ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

activism

AE1 K T IH0 V IH2 Z AH0 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -activism-, *activism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
activism(n) ลัทธิที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลทางการเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And this grass roots activism of yours isn't changing the world.และกลุ่มลัทธิของพวกนาย มันเปลี่ยนแปลงโลกอะไรไม่ได้หรอก A Test of Time (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTIVISM AE1 K T IH0 V IH2 Z AH0 M

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンシューマリズム[konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense) [Add to Longdo]
積極行動主義[せっきょくこうどうしゅぎ, sekkyokukoudoushugi] (n) activism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  activism
      n 1: a policy of taking direct and militant action to achieve a
           political or social goal

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top