ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

activation

AE2 K T AH0 V EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -activation-, *activation*
English-Thai: Nontri Dictionary
activation(n) การกระตุ้น,การเคลื่อนไหว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
activationการกระตุ้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
activation energyพลังงานก่อกัมมันต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activationการก่อกัมมันตภาพรังสี, กระบวนการทำให้ธาตุเกิดกัมมันตภาพรังสีโดยการระดมยิงธาตุนั้นๆ ด้วยนิวตรอน โปรตอน หรือ อนุภาคอื่นๆ ตัวอย่างการก่อกัมมันตภาพรังสี เช่น การผลิตสารไอโซโทปกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 โดยการระดมยิงธาตุเทลลูเรียมด้วยนิวตรอน [นิวเคลียร์]
Activationการกระตุ้น, การเร่งโดยกระตุ้น [การแพทย์]
Activation (Chemistry)การกระตุ้นทางเคมี [TU Subject Heading]
Activation analysisการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสี, การจำแนกชนิดและตรวจหาปริมาณของธาตุในสารตัวอย่าง โดยการตรวจวัดรังสีแกมมาลักษณะเฉพาะที่ปลดปล่อยจาก นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นจากการนำสารตัวอย่างนั้นไปก่อกัมมันตภาพรังสี (ดู Activation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
activation energyพลังงานก่อกัมมันต์, พลังงานปริมาณน้อยที่สุดที่โมเลกุลของสารตั้งต้นจำเป็นต้องมีหรือได้รับ จึงจะสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Activation Processขบวนการกระตุ้น [การแพทย์]
Activation productsผลผลิตจากการก่อกัมมันตภาพรังสี, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดจากการก่อกัมมันตภาพรังสี (ดู Fission products ประกอบ) [นิวเคลียร์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTIVATION AE2 K T AH0 V EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
activation (n) ˌæktɪvˈɛɪʃən (a2 k t i v ei1 sh @ n)
activations (n) ˌæktɪvˈɛɪʃənz (a2 k t i v ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活化[huó huà, ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, ] activation, #15,124 [Add to Longdo]
活化分析[huó huà fēn xī, ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ ㄈㄣ ㄒㄧ, ] activation analysis [Add to Longdo]
激活整合模型[jī huó zhěng hé mó xíng, ㄐㄧ ㄏㄨㄛˊ ㄓㄥˇ ㄏㄜˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] activation-synthesis model [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktivierungsbeleg {m}activation voucher [Add to Longdo]
Aktivierungskennzeichen {n}activation marker [Add to Longdo]
Aktivierungsnummer {f}activation number [Add to Longdo]
Aktivierungsschalter {m}activation switch [Add to Longdo]
Kaufentschlussanalyse {f}activation research [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティベーション[akuteibe-shon] (n) activation [Add to Longdo]
アクティベート[akuteibe-to] (n) {comp} activation (e.g. of network accounts, etc.) [Add to Longdo]
アクトビット[akutobitto] (n) activation bit [Add to Longdo]
マイクロソフトプロダクトアクティベーション[maikurosofutopurodakutoakuteibe-shon] (n) {comp} Microsoft Product Activation [Add to Longdo]
マイクロソフトライセンス認証[マイクロソフトライセンスにんしょう, maikurosofutoraisensu ninshou] (n) {comp} Microsoft Product Activation [Add to Longdo]
活性化[かっせいか, kasseika] (n,vs) activation; stimulation; revitalization; invigoration [Add to Longdo]
活性化エネルギー[かっせいかエネルギー, kasseika enerugi-] (n) activation energy [Add to Longdo]
活発化[かっぱつか, kappatsuka] (n,vs) increase in activity; activation [Add to Longdo]
起動[きどう, kidou] (n,vs,adj-no) startup; activation; starting (e.g. engine, computer); launch [Add to Longdo]
始動[しどう, shidou] (n,vs) starting (in machines); activation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
活性化[かっせいか, kasseika] activation (vs) [Add to Longdo]
始動[しどう, shidou] activation (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 activation
   n 1: stimulation of activity in an organism or chemical [ant:
      {inactivation}]
   2: the activity of causing to have energy and be active [syn:
     {energizing}, {activating}, {activation}]
   3: making active and effective (as a bomb) [ant: {deactivation},
     {defusing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top