ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acth

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acth-, *acth*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acthย่อมาจาก adrenocorticotropic hormone ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอก ในการสร้างฮอร์โมนพวก hydrocortisone

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ACTHเอซีทีเอช, ดู adrenocorticotrophic hormone [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ACTH Deficiencyการขาดคอร์ติโคโทรปิน [การแพทย์]
ACTH Producing Tumorเนื้องอกหลั่งฮอร์โมนกระตุ้นเปลือกต่อมหมวกไต [การแพทย์]
ACTH Stimulation Testการทดสอบกระตุ้น [การแพทย์]
ACTH Syndromes, Ectopicเนื้องอกต่อมหมวกไตที่สร้างคอร์ติโคโทรปิน [การแพทย์]
ACTH Therapyการบำบัดด้วยเอซีทีเอช [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Um, ACTH is a hormone secreted by the pituitary during moments of terror.เอซีทีเอชคือฮอร์โมนที่หลั่ง จากต่อมพิทูอิทารี เมื่อตกใจกลัว I, Witness (2015)

Japanese-English: EDICT Dictionary
副腎皮質刺激ホルモン[ふくじんひしつしげきホルモン, fukujinhishitsushigeki horumon] (n) adrenocorticotropic hormone; adrenocorticotrophic hormone; ACTH [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ACTH
   n 1: a hormone produced by the anterior pituitary gland that
      stimulates the adrenal cortex [syn: {adrenocorticotropic
      hormone}, {adrenocorticotrophic hormone}, {ACTH},
      {adrenocorticotropin}, {adrenocorticotrophin},
      {corticotropin}, {corticotrophin}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top