ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

act

AE1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -act-, *act*
English-Thai: Longdo Dictionary
action news(n) ข่าวสังคม, ข่าวกิจกรรม เช่น Now, you can get the latest information from Channel 2 Action News along with weather warnings and forecast delivered directly to your desktop.
activated carbon(n) ถ่านกัมมันต์
active money(n) เงินที่ไหลเวียนอยู่ในระบบ
CompactFlash memory(n, uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ, See also: flash memory, memory stick
nursing practice(n) ปฏิบัติการพยาบาล
exergonic reaction(n) ปฏิกิริยาทางเคมีที่ปล่อยพลังงาน, ปฏิกิริยาคายพลังงาน, Syn. exothermic reaction
nutrition factคุณค่าทางโภชนาการ
surfactant(n) สารลดความตึงผิว
planned re-enactment(n, phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ
cerebral infraction(n, phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
act(n) กฎหมาย, Syn. law
act(n) การกระทำ, See also: พฤติกรรม, Syn. action, deed, performance
act(n) การทำหน้าที่, See also: การปฏิบัติหน้าที่
act(n) การแสร้งทำ, See also: มารยา, Syn. pose, falsification
act(vi) ทำหน้าที่เป็น, See also: เป็นเสมือน, ทำหน้าที่เสมือน
act(n) บันทึกที่เป็นทางการ
act(vi) ปฏิบัติตัว, See also: ประพฤติตน, ทำตัว, วางตัว, Syn. perform, do, behave
act(vt) ปฏิบัติตัว, See also: ประพฤติตน, ทำตัว, วางตัว
act(n) ผู้แสดง
act(n) พฤติกรรมส่วนตัว (คำไม่เป็นทางการ), See also: ลักษณะนิสัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
act.abbr. active
actable(แอค' ทะเบิล) adj. สามารถขึ้นแสดงได้
acthย่อมาจาก adrenocorticotropic hormone ทำหน้าที่ควบคุมและกระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอก ในการสร้างฮอร์โมนพวก hydrocortisone
actin(แอค' ทิน) globulin ที่เกี่ยวกับการหดตัวของกล้ามเนื้อ
actin-(คำเสริมหน้า) actino-
actinal(แอค' ทินัล) adj. ซึ่งมีหนวดหรือส่วนยื่นหรือรังสี (having tentacles or rays)
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy, Ant. permanent
actinia(แอคทิน' เนีย) n., (pl. -tiniae, -tinias) n. สัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง
actinic(แอคทิน' นิค) adj. เกี่ยวกับคุณสมบัติของการแผ่รังสี, มีรังสี (pertaining to actinism)

English-Thai: Nontri Dictionary
act(n) การกระทำ,พฤติการณ์,พระราชบัญญัติ,กฎหมาย,องก์(ละคร)
act(vi, vt) ปฏิบัติ,แสดง,กระทำ,แกล้งทำ,เล่นละคร
action(n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสดง
actionable(adj) ซึ่งฟ้องร้องได้
activate(vt) กระตุ้น,ทำให้เคลื่อนไหว
activation(n) การกระตุ้น,การเคลื่อนไหว
active(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระตือรือร้น
activity(n) กิจกรรม,การงาน
actor(n) นักแสดงชาย,ตัวละครชาย,ผู้กระทำ
actress(n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
act๑. การกระทำ๒. พระราชบัญญัติ, รัฐบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
actองก์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
act๑. พระราชบัญญัติ, รัฐบัญญัติ๒. การกระทำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
act in good faithกระทำการโดยซื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
act in lieu of performanceการกระทำแทนการชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
act in the law; act, juristicนิติกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
act inter vivosนิติกรรมทำยกให้แต่ยังมีชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
act of bankruptcyการกระทำที่เป็นเหตุให้ฟ้องล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Act of Congressรัฐบัญญัติ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Act of Congressรัฐบัญญัติ (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Act of stateการกระทำของรัฐ [TU Subject Heading]
Act on Consular Privileges and Immunities B.E. 2541พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 [การทูต]
Act on Diplomatic Privileges and Immunities B.E. 2527พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. 2527 [การทูต]
ACTHเอซีทีเอช, ดู adrenocorticotrophic hormone [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ACTH Deficiencyการขาดคอร์ติโคโทรปิน [การแพทย์]
ACTH Producing Tumorเนื้องอกหลั่งฮอร์โมนกระตุ้นเปลือกต่อมหมวกไต [การแพทย์]
ACTH Stimulation Testการทดสอบกระตุ้น [การแพทย์]
ACTH Syndromes, Ectopicเนื้องอกต่อมหมวกไตที่สร้างคอร์ติโคโทรปิน [การแพทย์]
ACTH Therapyการบำบัดด้วยเอซีทีเอช [การแพทย์]
Actifedแอคตีเฟด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
act(n) พระราชบัญญัติ, พ.ร.บ.
act(n) หนังสือสัญญา (รัฐศาสตร์)
Act of Parliament(n, phrase, uniq) พระราชบัญญัติ, Syn. act
Act of warเหตุแห่งสงคราม คือการกระทำหรือเหตุการณ์ใดๆที่ทำให้อีกฝ่ายมีความชอบธรรมในการประกาศสงคราม, Syn. Casus belli
Acting Second Lieutenant(n, us) ว่าที่้ร้อยตรี
Acting Subbieutant(n, uk) ว่าที่ร้อยตรี
action(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, org) action
active paymentเบี้ยขยัน
actuarial(adj) เกี่ยวกับสถิติการประกันภัย
actuary(n) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
act2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
actA boxer and an actor are coming toward us.
actAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
actAcid acts on metals.
actAcid acts on things which contain metal.
actAcids act on many things including metals.
actAcids act on metals.
actActing on your advice, I've decided to exercise more regularly.
actAction!
actActions speak louder than words. [Proverb]
actActions speak louder than words. Stop complaining and do it.
actActivists are stepping up their protest drive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภินทนาการ(n) act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
ทำโดยพลการ(v) act arbitrary, Syn. ทำโดยลำพัง, Example: การตัดสินใจของประธานรัฐสภาครั้งนี้ทำไปโดยพลการ ไม่ฟังเสียงคัดค้านจากคนอื่น
ผู้แสดงฝ่ายชาย(n) actor, Syn. นักแสดงฝ่ายชาย
ผู้แสดงฝ่ายหญิง(n) actress, Syn. นักแสดงฝ่ายหญิง
ตามความเป็นจริง(adv) actually, See also: indeed, really, truly, Syn. ตามจริง, Ant. โกหก, เท็จ, Example: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง
แสดงอาการ(v) act up, Syn. ออกอาการ, Example: ใบที่เป็นโรคจะแสดงอาการเป็นจุดเล็กๆ สีดำทั่วทั้งใบ, Thai Definition: ทำให้สภาพที่เป็นอยู่ปรากฏออกมา
สวมบทบาท(v) act, See also: perform, play, impersonate, portray, Syn. แสดงบทบาท, Example: นักวิจัยไม่ควรสวมบทบาทของผู้ตีแผ่ความเหลวแหลกหรือความล้มเหลวของใครทั้งสิ้น
รักษาการในตำแหน่ง(v) act for, See also: act temporarily in place of, Thai Definition: ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
เหตุสุดวิสัย(n) force majeur, See also: act of god, Example: คำแก้ตัวว่าลืม ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่จะนำมาอ้าง, Count Unit: ครั้ง, Thai Definition: เรื่องที่พ้นกำลังความสามารถ, เรื่องที่พ้นความสามารถที่ใครจะอาจป้องกันได้
อย่างแท้จริง(adv) actually, See also: truly, Example: การทำลายอาวุธนิวเคลียร์มีส่วนช่วยสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงขึ้นบนผืนพิภพนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
แอกทิไนด์[aēkthinai] (n) EN: Actinide   FR: actinide [m]
แอกทิเนียม[aēkthinīem] (n) EN: actinium  FR: actinium [m]
อาหารนม[āhān nom] (n, exp) EN: dairy product  FR: produit lacté [m]
อักขระ[akkhara] (n) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script  FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักษร[aksøn] (n) EN: letter (of alphabet) ; alphabet  FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre
อันธพาล[anthaphān] (n) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum
อันธพาล[anthaphān] (adj) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer

CMU English Pronouncing Dictionary
ACT AE1 K T
ACTS AE1 K T S
ACTS AE1 K S
ACTOR AE1 K T ER0
ACT'S AE1 K T S
ACTEL AE1 K T EH0 L
ACTON AE1 K T AH0 N
ACTIN AE1 K T AH0 N
ACTUS AE1 K T AH0 S
ACTED AE1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
act (v) ˈækt (a1 k t)
acts (v) ˈækts (a1 k t s)
acted (v) ˈæktɪd (a1 k t i d)
actor (n) ˈæktər (a1 k t @ r)
acting (v) ˈæktɪŋ (a1 k t i ng)
action (n) ˈækʃən (a1 k sh @ n)
active (j) ˈæktɪv (a1 k t i v)
actors (n) ˈæktəz (a1 k t @ z)
actual (j) ˈæktʃuəʳl (a1 k ch u@ l)
actinic (j) ˈæktˈɪnɪk (a1 k t i1 n i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive, #111 [Add to Longdo]
活动[huó dòng, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] activity; exercise; behavior, #140 [Add to Longdo]
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, / ] actually; that is not the case; in fact; really, #337 [Add to Longdo]
行为[xíng wéi, ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˊ, / ] action; conduct; behavior; activity, #558 [Add to Longdo]
积极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, / ] active; energetic; vigorous; positive (outlook); proactive, #584 [Add to Longdo]
实际[shí jì, ㄕˊ ㄐㄧˋ, / ] actual; reality; practice, #723 [Add to Longdo]
演员[yǎn yuán, ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] actor or actress; performer, #2,239 [Add to Longdo]
活跃[huó yuè, ㄏㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, / ] active; vigorous, #3,429 [Add to Longdo]
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, ] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate, #3,494 [Add to Longdo]
现货[xiàn huò, ㄒㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] actuals; actual commodities, #5,466 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehreneintritt {m}act of honor [Add to Longdo]
vom Kongress verabschiedetes GesetzAct of Congress [Add to Longdo]
höhere Gewaltact of God [Add to Longdo]
Gewaltakt {m} | Gewaltakte {pl}act of violence | acts of violence [Add to Longdo]
Handlung oder Unterlassungact or failure to act [Add to Longdo]
Konkursgrund {m}act of bankruptcy [Add to Longdo]
Kriegshandlung {f}act of war [Add to Longdo]
Racheakt {m} | Racheakte {pl}act of revenge | acts of revenge [Add to Longdo]
Rechtsgeschäft {n} | Rechtsgeschäfte {pl}act in the law; legal act; juridical act | legal acts; transactions [Add to Longdo]
Sabotageakt {m}act of sabotage [Add to Longdo]
Staatsakt {m} | Staatsakte {pl}act of state | acts of state [Add to Longdo]
Tat {f}; Gesetz {n} | auf frischer Tat | auf frischer Tat erwischtact | in the act; in the very act | caught in the act [Add to Longdo]
Terrorakt {m}act of terrorism [Add to Longdo]
Vergeltungsschlag {m}act of reprisal [Add to Longdo]
Wechselprotest {m}act of protest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator [Add to Longdo]
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character [Add to Longdo]
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アクティブ[あくていぶ, akuteibu] active [Add to Longdo]
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 act
   n 1: a legal document codifying the result of deliberations of a
      committee or society or legislative body [syn: {act},
      {enactment}]
   2: something that people do or cause to happen [syn: {act},
     {deed}, {human action}, {human activity}]
   3: a subdivision of a play or opera or ballet
   4: a short theatrical performance that is part of a longer
     program; "he did his act three times every evening"; "she had
     a catchy little routine"; "it was one of the best numbers he
     ever did" [syn: {act}, {routine}, {number}, {turn}, {bit}]
   5: a manifestation of insincerity; "he put on quite an act for
     her benefit"
   v 1: perform an action, or work out or perform (an action);
      "think before you act"; "We must move quickly"; "The
      governor should act on the new energy bill"; "The nanny
      acted quickly by grabbing the toddler and covering him with
      a wet towel" [syn: {act}, {move}] [ant: {forbear},
      {refrain}]
   2: behave in a certain manner; show a certain behavior; conduct
     or comport oneself; "You should act like an adult"; "Don't
     behave like a fool"; "What makes her do this way?"; "The dog
     acts ferocious, but he is really afraid of people" [syn:
     {act}, {behave}, {do}]
   3: play a role or part; "Gielgud played Hamlet"; "She wants to
     act Lady Macbeth, but she is too young for the role"; "She
     played the servant to her husband's master" [syn: {act},
     {play}, {represent}]
   4: discharge one's duties; "She acts as the chair"; "In what
     capacity are you acting?"
   5: pretend to have certain qualities or state of mind; "He acted
     the idiot"; "She plays deaf when the news are bad" [syn:
     {act}, {play}, {act as}]
   6: be suitable for theatrical performance; "This scene acts
     well"
   7: have an effect or outcome; often the one desired or expected;
     "The voting process doesn't work as well as people thought";
     "How does your idea work in practice?"; "This method doesn't
     work"; "The breaks of my new car act quickly"; "The medicine
     works only if you take it with a lot of water" [syn: {work},
     {act}]
   8: be engaged in an activity, often for no particular purpose
     other than pleasure
   9: behave unnaturally or affectedly; "She's just acting" [syn:
     {dissemble}, {pretend}, {act}]
   10: perform on a stage or theater; "She acts in this play"; "He
     acted in `Julius Caesar'"; "I played in `A Christmas Carol'"
     [syn: {act}, {play}, {roleplay}, {playact}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top