ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acro-

AE1 K R OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: acro, -acro-, *acro*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
across(prep) ข้าม, See also: ข้ามพรมแดน, Syn. over
across(adv) ข้าม, Syn. crosswise, crossed, opposite
across(adv) ตลอด, See also: ทั่ว
across(adv) ตามขวาง, See also: ขวาง, แนวนอน
acrobat(n) นักกายกรรม
acrobat(n) ผู้ซึ่งปรับเข้ากับสถานการณ์ได้ง่าย
acronym(n) ตัวย่อ
acrostic(n) โคลงกระทู้
acrobatic(adj) ซึ่งเล่นต่อตัว, See also: เกี่ยวกับกายกรรม
acropolis(n) เมืองบริวาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acro-(คำเสริมหน้า) ที่หมายถึงสุดยอดหรือสุดขีด, Syn. acr-
acroataxiaภาวะที่นิ้วมือนิ้วเท้าไม่ประสานกัน
acrobat(แอค' โรแบท) n. นักกายกรรม, ผู้ที่
acrobatic(แอคโรแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับนักกายกรรม
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics
acrocarpous(แอคโคคาร์' พัส) adj. ซึ่งมีผลไม้ที่ปลายของแกนแรก (เช่นในต้นเฟิร์น)
acrocephalopolysyndactylyภาวะที่มีนิ้วมือน้วเท้าติดกัน
acrodont(แอค' ดรดอนทฺ) adj. ว่งมีฟันที่ไร้รากฟัน ฟันนั้นติดกับสันที่ถุงของขากรรไกร. -acrodontism n.
acroedemaภาวะที่มีการบวมที่นิ้วมือและนิ้วเท้า
acrogen(แอค' โรเจน) n. พืชไร้ดอกจำพวกเฟิร์นหรือมอส

English-Thai: Nontri Dictionary
acrobat(n) นักแสดงผาดโผน
acrobatic(adj) เกี่ยวกับการแสดงผาดโผน
acrobatics(n) การแสดงปาหี่,การแสดงผาดโผน
across(adv) ไขว้,ตัดผ่าน,ขวาง
across(pre) ข้าม,พาด,ขวาง,ผ่าน
macron(n) ขีดขวางบนสระเพื่อบอกว่าเป็นสระเสียงยาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acroanaesthesia; acroanesthesiaอาการชาแขนขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acroanesthesia; acroanaesthesiaอาการชาแขนขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acrobystitis; posthitisหนังหุ้มปลาย(องคชาต)อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acrocarpousเกิดที่ยอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acrocephaly; oxycephalyสภาพหัวหลิม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acrokeratosisภาวะผิวแขนขาคล้ายหนังงู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acromastitis; mamillitis; mammillitis; thelitisหัวนมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acromegalia; acromegalyสภาพโตเกินไม่สมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acromegalogigantismสภาพร่างยักษ์ไม่สมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acromegaly; acromegaliaสภาพโตเกินไม่สมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acrobaticsกายกรรม [TU Subject Heading]
Acrobatsนักกายกรรม [TU Subject Heading]
Acrocephalosyndactyliaอะโครเซฟาโลซินแดกทิเลีย, โรค; อะโครเซฟาโลซิย์นแดกติย์เลีย; โรครูปร่างพิการและสมองด้อยเป็นแต่กำเนิด [การแพทย์]
Acrochodus Granulatusงูผ้าขี้ริ้ว [การแพทย์]
Acrocyanosisเลือดคั่ง, ปลายมือปลายเท้าเขียว, อาการเขียวที่พบที่ปลายมือปลายเท้า, อาการเขียวที่มือและเท้า, อาการเขียวที่ปลายมือปลายเท้า, เขียวเฉพาะที่ปลายมือปลายเท้า, เขียวตามปลายมือปลายเท้า [การแพทย์]
Acrodermatitisอะโครเดอร์มาไตติส, โรค [การแพทย์]
Acrodyniaอะโครไดเนีย, โรค; อะโครดัยเนีย; อโครไดเนีย [การแพทย์]
Acroleinอะโครลีน [การแพทย์]
Acromaciaตาบอดสีอะโครมาเซีย [การแพทย์]
Acromegalyอะโครเมกาลี, โรค; โรคอโครเมกะลีย์; อะโครเมกาลีย์; อะโครเมกะลีย์; อโครเมกาลี; โรคอะโครเม็กกาลี่; ร่างกายใหญ่โตเกินไป; อะโครเมกะลี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acrolectภาษาย่อยช่วงบน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acroA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
acroA banking scandal is sweeping across Capitol Hill.
acroA big tree had fallen across the road and was in my way as I drove.
acroAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
acroA boy is walking across the street.
acroA bridge was built across the river.
acroA cat ran across the street.
acroA child on your back may guide you across a ford.
acroA cloud floated across the sky.
acroA cloud passed across the moon.
acroA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
acroA good idea came across her mind at the last moment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปาหี่(n) acrobatics, See also: magic or gymnastic performance showing in various places, Example: ปาหี่ คือการแสดงพลกรรมเพื่ออวดสรรพคุณของกอเอี๊ยะ ขี้ผึ้งวิเศษบำบัดฟกช้ำ, Thai Definition: การแสดงกลหรือกายกรรมของนักแสดงเร่ร่อน
ผ้าถุง(n) Acrochordus granulatus, Syn. งูผ้าขี้ริ้ว, Example: เวลาลงทะเลก็ระวังจะเหยียบผ้าขี้ริ้วด้วยนะ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่องูทะเลชนิด Acrochordus granulatus ในวงศ์ Colubridae ตัวสีเทาลายเทาเข้มปนน้ำเงิน นุ่มนิ่มเหมือนกองผ้าขี้ริ้ว ชอบอาศัยตามทะเลโคลนมากกว่าทะเลน้ำใส ไม่มีพิษ
อักษรย่อ(n) abbreviation, See also: acronym, Syn. ตัวย่อ, Example: อาร์ปา” เป็นอักษรย่อมาจากชื่อขององค์การโครงการวิจัยชั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ, Count Unit: ตัว
ไม้ลอย(n) acrobatics, See also: tumbling, aerobatics, Example: ในงานพิธีคราวนี้มีการเล่นไม้ลอยด้วย, Thai Definition: ชื่อการเล่นมีหกคะเมนบนปลายไม้ในงานพิธีใหญ่
กายกรรม(n) gymnastics, See also: acrobatics, Example: เพราะเล่นกายกรรมทุกวันเขาจึงหลังอ่อน, Thai Definition: การแสดงความแข็งแรงและยืดหยุ่นของร่างกายโดยการเล่นห้อยโหนโยนตัวเป็นต้น
โลดโผน(adv) acrobatically, See also: thrilling, breathtaking, exciting, Syn. น่าหวาดเสียว, Example: คุณยายเตือนน้องของฉันบ่อยๆ ว่าอย่าเล่นโลดโผนนัก เดี๋ยวจะเจ็บตัว, Thai Definition: อย่างน่าหวาดเสียวต่ออันตราย
โลดโผน(adv) acrobatically, See also: thrilling, breath taking, exciting, Syn. น่าหวาดเสียว, Example: คุณยายเตือนน้องของฉันบ่อยๆ ว่าอย่าเล่นโลดโผนนัก เดี๋ยวจะเจ็บตัว, Thai Definition: อย่างน่าหวาดเสียวต่ออันตราย
ตรงข้าม(adv) opposite, See also: across from, Syn. ตรงกันข้าม, Example: โรงเรียนนี้เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ทางฝั่งธนบุรีตรงข้ามวัดม่วงแค, Thai Definition: หันหน้าตรงกัน
นักแสดงกายกรรม(n) acrobat, Example: ความสามรถพิเศษของนักแสดงกายกรรมมีมากมาย แต่ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝน, Thai Definition: ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงห้อยโหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรย่อ[aksøn yø] (n) EN: abbreviation ; acronym  FR: abréviation [f] ; acronyme [m]
ห้อยโหน[høihōn] (v) EN: swing ; swing and hang ; do acrobatics  FR: se balancer suspendu
เจอ[joē] (v) EN: meet ; encounter ; come across ; run into  FR: rencontrer ; tomber sur
กายกรรม[kāiyakam] (n) EN: acrobatics ; gymnastics ; callisthenics = calistrhenics (Am.)  FR: acrobatie [f] ; exercice d'assouplissement [m]
ข้าม[khām] (v) EN: go across ; cross ; pass through ; go through  FR: traverser ; passer
ข้าม[khām] (prep) EN: across  FR: à travers
คำสั่งมาโคร[khamsang mākhrō] (n, exp) EN: macro instruction  FR: macro-instruction [f] ; macro [f] (abrév.)
คำย่อ[khamyø] (n) EN: abbreviation ; acronym  FR: abréviation [f]
คณะกายกรรม[khana kāiyakam] (n, exp) EN: acrobatic troup  FR: troupe acrobatique [f]
ข้างถนน[khāng thanon] (n, exp) EN: across the street

CMU English Pronouncing Dictionary
ACRO AE1 K R OW0
ACROSS AH0 K R AO1 S
ACROBAT AE1 K R AH0 B AE2 T
ACRONYM AE1 K R AH0 N IH0 M
ACROBATS AE1 K R AH0 B AE2 T S
ACRONYMS AE1 K R AH0 N IH0 M Z
ACROLEIN AE1 K R OW0 L IY2 N
ACROBATIC AE2 K R AH0 B AE1 T IH0 K
ACROPOLIS AH0 K R AA1 P AH0 L AH0 S
ACROBATICS AE2 K R AH0 B AE1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
across (a) ˈəkrˈɒs (@1 k r o1 s)
acrobat (n) ˈækrəbæt (a1 k r @ b a t)
acronym (n) ˈækrənɪm (a1 k r @ n i m)
acrobats (n) ˈækrəbæts (a1 k r @ b a t s)
acronyms (n) ˈækrənɪmz (a1 k r @ n i m z)
acrostic (n) ˈəkrˈɒstɪk (@1 k r o1 s t i k)
acrobatic (j) ˌækrəbˈætɪk (a2 k r @ b a1 t i k)
acropolis (n) ˈəkrˈɒpəlɪs (@1 k r o1 p @ l i s)
acrostics (n) ˈəkrˈɒstɪks (@1 k r o1 s t i k s)
acrobatics (n) ˌækrəbˈætɪks (a2 k r @ b a1 t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
满面[mǎn miàn, ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, / 滿] across one's whole face; (smiling) from ear to ear, #13,837 [Add to Longdo]
杂技[zá jì, ㄗㄚˊ ㄐㄧˋ, / ] acrobatics, #17,417 [Add to Longdo]
把戏[bǎ xì, ㄅㄚˇ ㄒㄧˋ, / ] acrobatics; jugglery; cheap trick; game, #25,408 [Add to Longdo]
武打[wǔ dǎ, ㄨˇ ㄉㄚˇ, ] acrobatic fighting in Chinese opera or dance, #32,875 [Add to Longdo]
通盘[tōng pán, ㄊㄨㄥ ㄆㄢˊ, / ] across the board; comprehensive; overall; global, #43,288 [Add to Longdo]
对过[duì guò, ㄉㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] across; opposite; the other side, #46,651 [Add to Longdo]
丙烯醛[bǐng xī quán, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ ㄑㄩㄢˊ, ] acrolein CH2CHCHO, #158,385 [Add to Longdo]
惧高症[jù gāo zhèng, ㄐㄩˋ ㄍㄠ ㄓㄥˋ, / ] acrophobia; fear of heights, #249,748 [Add to Longdo]
杂戏[zá xì, ㄗㄚˊ ㄒㄧˋ, / ] acrobatics; entertainment at folk festival [Add to Longdo]
首字母缩写[shǒu zì mǔ suō xiě, ㄕㄡˇ ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄝˇ, / ] acronym; abbreviation using initial letters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
ええじゃないか[eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
きんき;キンキ[kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
の向かいに[のむかいに, nomukaini] (adv) opposite of; across from [Add to Longdo]
アクロシン[akuroshin] (n) acrosin [Add to Longdo]
アクロス[akurosu] (adv) across [Add to Longdo]
アクロスティック[akurosuteikku] (n) acrostic [Add to Longdo]
アクロステックパズル;アクロスティックパズル[akurosutekkupazuru ; akurosuteikkupazuru] (n) acrostic puzzle [Add to Longdo]
アクロニム[akuronimu] (n) acronym [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクロニム[あくろにむ, akuronimu] acronym [Add to Longdo]
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] system generation, sysgen (acronym) [Add to Longdo]
マクロ[まくろ, makuro] macro [Add to Longdo]
マクロの展開[マクロてんかい, makuro tenkai] macro expansion [Add to Longdo]
マクロアセンブラ[まくろあせんぶら, makuroasenbura] macro assembler [Add to Longdo]
マクロシソーラス[まくろしそーらす, makuroshiso-rasu] macrothesaurus [Add to Longdo]
マクロデータ[まくろでーた, makurode-ta] macro data [Add to Longdo]
マクロ呼出し[マクロよびだし, makuro yobidashi] macro call [Add to Longdo]
マクロ式[マクロしき, makuro shiki] macro expression [Add to Longdo]
マクロ処理プログラム[マクロしょりプログラム, makuro shori puroguramu] macrogenerator, macroprocessor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top