ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acolyte

AE1 K AH0 L AY2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acolyte-, *acolyte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acolyte(n) ผู้ช่วยพระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก

English-Thai: Nontri Dictionary
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ติดตาม,สาวก

CMU English Pronouncing Dictionary
ACOLYTE AE1 K AH0 L AY2 T
ACOLYTES AE1 K AH0 L AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acolyte (n) ˈækəlaɪt (a1 k @ l ai t)
acolytes (n) ˈækəlaɪts (a1 k @ l ai t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アコライト[akoraito] (n) acolyte [Add to Longdo]
侍祭[じさい, jisai] (n) acolyte [Add to Longdo]
侍者[じしゃ, jisha] (n) attendant; valet; altar boy; acolyte [Add to Longdo]
侍僧[じそう, jisou] (n) acolyte [Add to Longdo]
追随者[ついずいしゃ, tsuizuisha] (n) acolyte; adherent; follower; imitator; copycat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acolyte
   n 1: someone who assists a priest or minister in a liturgical
      service; a cleric ordained in the highest of the minor
      orders in the Roman Catholic Church but not in the Anglican
      Church or the Eastern Orthodox Churches

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top