ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acidulous

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acidulous-, *acidulous*, acidulou
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acidulous(อะซิด' ดิวลัส) adj. ค่อนข้างเปรี้ยว, รุนแรง, ทารุณ, เป็นกรดปานกลาง. -acidulent adj.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาด[fāt] (adj) EN: astringent ; puckery ; acidulous ; harsh  FR: âpre ; âcre ; astringent ; acidulé
กรด[krot] (adj) EN: acid ; acidic ; acidulous  FR: acide ; acidulé

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acidulous (j) ˈəsˈɪdjuləs (@1 s i1 d y u l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sauerbrunnen {m}acidulous mineral water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  acidulous
      adj 1: being sour to the taste [syn: {acidic}, {acid},
             {acidulent}, {acidulous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top