ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acidify

AH0 S IH1 D AH0 F AY2   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acidify-, *acidify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acidify(vt) ทำให้เป็นกรด
acidify(vi) เปลี่ยนเป็นกรด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acidify(อะซิด' ดิไฟ) vt.,vi. ทำให้หรือเปลี่ยนเป็นกรด. -acidification n. -acidifier n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acidifying Agentsยาที่ทำให้เป็นกรด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้เป็นกรด[thamhai pen krot] (v, exp) EN: acidify  FR: acidifier

CMU English Pronouncing Dictionary
ACIDIFY AH0 S IH1 D AH0 F AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acidify (v) ˈəsˈɪdɪfaɪ (@1 s i1 d i f ai)
acidifying (v) ˈəsˈɪdɪfaɪɪŋ (@1 s i1 d i f ai i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acidify
   v 1: make sour or more sour [syn: {sour}, {acidify},
      {acidulate}, {acetify}] [ant: {dulcify}, {dulcorate},
      {edulcorate}, {sweeten}]
   2: turn acidic; "the solution acetified" [syn: {acidify},
     {acetify}] [ant: {alkalify}, {alkalise}, {alkalize},
     {basify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top