ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acidic

AH0 S IH1 D IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acidic-, *acidic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acidic(adj) ซึ่งเป็นกรด, See also: ที่มีคุณสมบัติเป็นกรด, Syn. acid, biting, corrosive, erosive;

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acidic(อะซิด' ดิค) adj. เปรี้ยว, เกี่ยวกับกรด, ซึ่งสามารถสร้างกรด, Syn. forming acid

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acidic-กรด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acidic Taste, Sharpรสเปรี้ยวมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acidicLemons and limes are acidic fruits.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส้ม(adj) sour, See also: acidic, tart, Syn. เปรี้ยว, Example: กับข้าวมื้อนี้มีแกงปลาดุกใส่หน่อไม้ซึ่งจะออกรสส้มเพราะเป็นหน่อไม้ดอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรด[krot] (adj) EN: acid ; acidic ; acidulous  FR: acide ; acidulé
ส้ม[som] (adj) EN: sour ; acidic ; tart  FR: aigre ; acidulé

CMU English Pronouncing Dictionary
ACIDIC AH0 S IH1 D IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acidic (j) ˈəsˈɪdɪk (@1 s i1 d i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
säurehaltig {adj} | säurehaltiger | am säurehaltigstenacidic | more acidic | most acidic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一酸塩基[いっさんえんき, issan'enki] (n) monoacidic base [Add to Longdo]
酸性[さんせい, sansei] (n) (1) (See 塩基性) acidity; (adj-no) (2) acidic; (P) [Add to Longdo]
酸性岩[さんせいがん, sanseigan] (n) acidic rock [Add to Longdo]
酸性酸化物[さんせいさんかぶつ, sanseisankabutsu] (n) acidic oxide [Add to Longdo]
酸性紙[さんせいし, sanseishi] (n) acidic paper [Add to Longdo]
酸性泉[さんせいせん, sanseisen] (n) acidic spring [Add to Longdo]
多酸塩基[たさんえんき, tasan'enki] (n) polyacidic base [Add to Longdo]
二酸塩基[にさんえんき, nisan'enki] (n) diacidic base [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acidic
   adj 1: being or containing an acid; of a solution having an
       excess of hydrogen atoms (having a pH of less than 7)
       [ant: {alkalic}, {alkaline}, {amphiprotic}, {amphoteric}]
   2: being sour to the taste [syn: {acidic}, {acid}, {acidulent},
     {acidulous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top