ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acetone

AE1 S AH0 T OW2 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acetone-, *acetone*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetone(แอส' ซิโทน) chem. ของเหลวระเหยและติดไฟ ใช้ในการทำสีและยาชักเงา (CH3) 2CO
acetone bodiesดู ketone bodies

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acetonemia; acetonaemiaภาวะเลือดมีแอซีโทนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acetoneอะซิโตน; อซิโตน; อะซีโตน; อาซีโทน; อะซีโทน; อซีโตน; อะซีโตน, สาร; อาซีโตน [การแพทย์]
Acetone Chloroformสารละลายอาซีโตนโคลโรฟอร์ม [การแพทย์]
Acetone, Acidอะซิโตนที่มีฤทธิ์เป็นกรด [การแพทย์]
Acetone, Anhydrousแอนไฮดรัสอะซิโตน [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACETONE AE1 S AH0 T OW2 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丙酮[bǐng tóng, ㄅㄧㄥˇ ㄊㄨㄥˊ, ] acetone, #34,536 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセトン[aseton] (n,adj-no) acetone [Add to Longdo]
アセトンブタノール発酵[アセトンブタノールはっこう, asetonbutano-ru hakkou] (n) acetone-butanol fermentation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acetone
   n 1: the simplest ketone; a highly inflammable liquid widely
      used as an organic solvent and as material for making
      plastics [syn: {acetone}, {propanone}, {dimethyl ketone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top