ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acetify

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acetify-, *acetify*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา acetify มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *acetify*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sauer werdenacetify [Add to Longdo]
sauer werdendacetifying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acetify
   v 1: make sour or more sour [syn: {sour}, {acidify},
      {acidulate}, {acetify}] [ant: {dulcify}, {dulcorate},
      {edulcorate}, {sweeten}]
   2: turn acidic; "the solution acetified" [syn: {acidify},
     {acetify}] [ant: {alkalify}, {alkalise}, {alkalize},
     {basify}]

  

 
acetify
 • (อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar) [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
acidify, certify, acetic, ascetic, testify, edify, active

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top