ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accouter

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accouter-, *accouter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accouter(vt) สวมหรือแต่งเครื่องแบบโดยเฉพาะเครื่องแบบทหาร, Syn. accoutre

English-Thai: Nontri Dictionary
accouter(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOUTERMENT AH0 K UW1 T ER0 M AH0 N T
ACCOUTERMENTS AH0 K UW1 T ER0 M AH0 N T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
軍容[ぐんよう, gunyou] (n) military accouterments; military accoutrements; troop formation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  accouter
      v 1: provide with military equipment [syn: {accouter},
           {accoutre}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top