ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accoucheur

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accoucheur-, *accoucheur*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accoucheur(อะคูเซอ') fr. ผู้ช่วยในการคลอด, หมดตำแย, สูติแพทย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accoucheurผู้ทำคลอด, หมอตำแย (ชาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accoucheursผดุงครรภ์ชาย [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูติแพทย์(n) obstetrician, See also: accoucheur, Example: หญิงในชนบทยังนิยมคลอดลูกกับหมอตำแยมากกว่าจะให้สูติแพทย์ทำคลอดให้, Count Unit: คน, Thai Definition: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการทำคลอด
นางผดุงครรภ์(n) midwife, See also: accoucheur, obstetrician, Syn. ผดุงครรภ์, Example: พยาบาลที่สถานีอนามัยเป็นนางผดุงครรภ์รับทำคลอดที่บ้านด้วย, Count Unit: คน, Thai Definition: สตรีผู้ได้รับการฝึกเพื่อช่วยทำคลอด, ผู้ทําการคลอดบุตรแผนปัจจุบัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอตำแย[mø tamyaē] (n) EN: midwife  FR: sage-femme [f] ; accoucheuse [f] ; médecdin accoucheur [m] ; accoucheur [m] ; maïeuticien [m]
สูติแพทย์[sūtiphaēt] (n) EN: obstetrician ; accoucheur

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  accoucheur
      n 1: a physician specializing in obstetrics [syn:
           {obstetrician}, {accoucheur}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top