ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accomplice

AH0 K AA1 M P L AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accomplice-, *accomplice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด, See also: ผู้สมคบ, Syn. associate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accomplice(อะคลอม' พลิซฺ) n. ผู้สมคบ

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accompliceผู้ร่วมกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accomplicesผู้สนับสนุนการกระทำผิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accompliceHe was accounted (to be) an accomplice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เกี่ยวข้อง(n) accessory, See also: accomplice, confederate, Ant. บุคคลภายนอก, Example: สื่อมวลชนยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะมัดผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ ทึ้ง งบประมาณของชาติจำนวนหมื่นล้านบาท, Thai Definition: ผู้ที่มีส่วนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ผู้สมคบ(n) accomplice, See also: accessory, Syn. ผู้สมรู้ร่วมคิด, Example: เขาเป็นผู้สบคบกับขบวนการวางแผนลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศมานานแล้ว, Thai Definition: ผู้ที่ร่วมคบคิดกันทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ผู้สมรู้ร่วมคิด(n) accessory, See also: accomplice, Example: การโจรกรรมครั้งนี้มีผู้สมรู้ร่วมคิดกันประมาณ 20 คน, Thai Definition: ผู้ที่รู้เห็นเป็นใจกัน
ลูกมือ(n) assistant, See also: accomplice, helper, helping hand, aide, right-hand man, Syn. ผู้ช่วย, คนช่วย, Example: ทุกวันพ่อเข้าครัวทำกับข้าวมีแม่เป็นลูกมืออยู่ข้างๆ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สมคบ[phūsomkhop] (n) EN: accomplice ; accessory  FR: complice [m]
ผู้สมรู้ร่วมคิด[phū som rū ruam khit] (n) EN: accomplice ; accessory ; conspirator  FR: complice [m]
รู้กัน[rū kan] (v) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory
สมคบ[somkhop] (v) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary  FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence
สมรู้[somrū] (v) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot  FR: comploter ; conspirer
สมรู้ร่วมคิด[somrū ruam khit] (v, exp) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOMPLICE AH0 K AA1 M P L AH0 S
ACCOMPLICES AH0 K AA1 M P L AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accomplice (n) ˈəkˈʌmplɪs (@1 k uh1 m p l i s)
accomplices (n) ˈəkˈʌmplɪsɪz (@1 k uh1 m p l i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帮凶[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, / ] accomplice; accessory, #29,448 [Add to Longdo]
帮凶[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, / ] accomplice; accessory, #29,448 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐる[guru] (n) accomplice; cohort [Add to Longdo]
アコンプリス[akonpurisu] (n) accomplice [Add to Longdo]
一類[いちるい, ichirui] (n) same kind; accomplices; companions [Add to Longdo]
加担者[かたんしゃ, katansha] (n) accomplice [Add to Longdo]
共犯者[きょうはんしゃ, kyouhansha] (n) accomplice; henchman [Add to Longdo]
共謀者[きょうぼうしゃ, kyoubousha] (n) conspirator; accomplice [Add to Longdo]
合い[あい, ai] (n,pref) joint; associate; accomplice [Add to Longdo]
従犯[じゅうはん, juuhan] (n,adj-no) accomplice; complicity [Add to Longdo]
相棒[あいぼう, aibou] (n) partner; pal; accomplice; (P) [Add to Longdo]
同類[どうるい, dourui] (n,adj-no) the same kind; accomplice; partner; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accomplice
   n 1: a person who joins with another in carrying out some plan
      (especially an unethical or illegal plan) [syn:
      {accomplice}, {confederate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top