ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accompany

AH0 K AH1 M P AH0 N IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accompany-, *accompany*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accompany(vt) (เล่นดนตรี) คลอไปด้วย, See also: เล่นดนตรีประกอบ
accompany(vi) (เล่นดนตรี) คลอไปด้วย, See also: เล่นดนตรีประกอบ
accompany(vt) ประกอบกับ, See also: ร่วมกับ, Syn. supplememt
accompany(vt) ไปเป็นเพื่อน, See also: ติดตาม, ร่วมทาง, เดินทางไปด้วย, Syn. attend
accompanying(adj) ี่ที่เพิ่มเติม, See also: ที่เสริมเข้ามา
accompany with(phrv) ทำพร้อมกับ, See also: เกิดพร้อมกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ ,ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with
accompanyist(อะคัม' พะนิอิสทฺ) n. = accompanist

English-Thai: Nontri Dictionary
accompany(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปกับ,ไปด้วยกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accompanying materialวัสดุประกอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accompanying materialวัสดุประกอบ, วัสดุที่มากับตัวเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Accompanying materialวัสดุที่มากับตัวเล่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tomorrow morning, your men will escort us to Florin Channel, where every ship in my armada waits to accompany us on our honeymoon.พรุ่งนี้เช้าคนของเจ้าจะคุ้มกันพวกเราไปยังท่าเรือฟลอริน ที่ซึ่งเรือทุกลำในกองทัพเรือของข้า คอยอยู่เพื่อรักษาความปลอดภัยในการฮันนีมูนของเรา The Princess Bride (1987)
I must ask you to accompany me.เชิญเสด็จมากับกระหม่อม The Man in the Iron Mask (1998)
Prince Mannsfeld is leaving for Prussia... and seeks a prodigy to accompany him.ให้กับ เจ้าชาย แมนเฟลด์ ซึ่งกำลังเสด็จไปยัง ปรัสเซีย และกำลังเฟ้นหาอัจฉริยะ เพื่อตามเสด็จไปเล่นให้พระองค์ฟัง The Red Violin (1998)
A real friend would put his life on the line for them accompany them to hell if need beเพื่อนที่แท้จริงจะต้อง ใส่ใจชีวิตของพวกเขา ต่อให้พวกเขาต้องตกนรกก็ต้องช่วย GTO (1999)
I am sorry not to accompany you foreverI am sorry not to accompany you forever Sex Is Zero (2002)
Her husband was on a business trip so she asked me to accompany her.สามีเธออยู่ระหว่างเดินทางไปติดต่อธุรกิจ... เธอเลยขอให้ไปเป็นเพื่อน Uninvited (2003)
I see accompany that has severed the umbilical cord to earth for its raw materials taking raw materials that have already been extracted and using them over and over again driving that process with renewable energy.ผมมองเห็นบริษัทที่ตัดขาดสายรก ที่สูบวัตถุดิบไปจากโลก แต่หันมาใช้วัตถุดิบเท่าที่เอาออกมาแล้ว The Corporation (2003)
I am obliged to accompany you until I have saved your life as you have spared me mine.ดีใจที่ได้ร่วมงานกับนาย และจะช่วยปกป้องชีวิตของนาย แต่ว่านายให้อภัยฉันแล้วนะ Shrek 2 (2004)
Shall I accompany you?ให้ไปส่งมั้ย? Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
May I accompany you to school?กระผมขอติดตามไปที่โรงเรียนได้ไหมขอรับ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
I will accompany you.ผมจะไปด้วย Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
I'll accompany you. No need.แต่ พวกเขาเหล่านั้นเป็นใคร ที่จะไปงานปาร์ตี้นี้? The Worst First Kiss! (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accompanyHe suggested that I accompany him to the party.
accompanyI'll accompany you to the airport.
accompanyI'll accompany you to the hospital.
accompanyI'll accompany you to the station.
accompanyIn which case, I was also requested to invite all of you so if you would please accompany me...
accompanyI will accompany you.
accompanyMay I accompany you on your walk?
accompanyMay I accompany you to the airport?
accompanyMay we accompany you on your walk?
accompanyMisery and sorrow accompany war.
accompanyShe was kind enough to accompany me to the station.
accompanyShe will accompany me on the piano.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมกัน(adv) accompany with, Syn. ด้วยกัน, Ant. แยกกัน, Example: ในฐานะที่เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน เราก็ควรช่วยกันบำรุงรักษา
แกล้ม(v) accompany with, Example: อาหารประเภทยำเป็นอาหารที่นิยมกินแกล้มกับเหล้า, Thai Definition: ไปด้วยกัน, ควบคู่กันไป, แกมกัน (ใช้แก่กริยากิน)
เคลียคลอ(v) accompany together, See also: side by side, caress, Syn. คลอเคลีย, Example: บางคนเข้ามาตีสนิทเอามือคล้องแขนโอบสะเอวเคลียคลอเหมือนลูกแมว
เป็นเพื่อน(v) accompany, Example: ส่วนใหญ่นางงามมีพี่เลี้ยงเดินทางเป็นเพื่อน, Thai Definition: ด้วยกัน เช่น เดินทางเป็นเพื่อน
โดยเสด็จ(v) accompany a prince, See also: follow, be in the retinue (of a prince or a king), Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้จัดขบวนเสด็จเป็นส่วนพระองค์มีข้าราชบริพารโดยเสด็จแต่ที่จำเป็น
ติด(v) accompany, See also: go with, attend, escort, Example: เพื่อนข้างบ้านขอติดรถไปลงหน้าปากซอยด้วย, Thai Definition: อาศัยไปด้วยหรือมาด้วย
ถูกขา(v) match well, See also: accompany well, Thai Definition: เข้าคู่ เข้าพวก หรือเข้าชุดกันได้ดี
คลอ(v) accompany to, Example: ขณะที่นักร้องร้องเพลง นักดนตรีก็สีไวโอลินคลอตามไปด้วย, Thai Definition: ควบคู่กันไป
เกาะเกี่ยว(v) accompany, See also: go with, escort, Example: พวกเราเกาะเกี่ยวไปกับคณะนักสำรวจตั้งแต่เช้าตรู่, Thai Definition: เกี่ยวข้องตามไปด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิดฉิ่ง[choētching] (n) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals
โดยเสด็จ[dōisadet] (v) EN: accompany a prince
คลอ[khlø] (v) EN: accompany (with music)  FR: accompagner ; jouer avec qqn
มากับ[mā kap] (v, exp) EN: accompany ; come with  FR: venir en compagnie de
ไปด้วย[pai dūay] (v) EN: accompany ; go with  FR: accompagner ; aller ensemble ; aller avec
ไปเป็นเพื่อน[pai pen pheūoen] (v, exp) EN: accompany ; go with  FR: accompagner
เป็นเพื่อน[pen pheūoen] (v, exp) EN: accompany ; be a friend ; be with as a companion  FR: accompagner ; tenir compagnie
พร้อมด้วย[phrøm dūay] (conj) EN: together with ; along with ; be in accompany with ; accompanied by  FR: avec ; inclus
ร่วมกับ[rūam kap] (x) EN: and ; with ; together with ; accompany with  FR: et ; avec ; en compagnie de ; en collaboration avec ; ainsi que
ร่วมไปด้วย[ruam pai dūay] (v) EN: accompany ; go with  FR: accompagner ; aller ensemble

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOMPANY AH0 K AH1 M P AH0 N IY0
ACCOMPANYING AH0 K AH1 M P AH0 N IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accompany (v) ˈəkˈʌmpəniː (@1 k uh1 m p @ n ii)
accompanying (v) ˈəkˈʌmpənɪɪŋ (@1 k uh1 m p @ n i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陪伴[péi bàn, ㄆㄟˊ ㄅㄢˋ, ] accompany, #5,544 [Add to Longdo]
陪同[péi tóng, ㄆㄟˊ ㄊㄨㄥˊ, ] accompany, #5,901 [Add to Longdo]
随同[suí tóng, ㄙㄨㄟˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] accompanying, #19,234 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
なえ;なえに;なへに;なべに[nae ; naeni ; naheni ; nabeni] (adv) (arch) accompanying; at the same time as; together with [Add to Longdo]
アカムパニ;アカンパニ[akamupani ; akanpani] (vs) accompany [Add to Longdo]
アコンパニ[akonpani] (vs) accompany [Add to Longdo]
レセプションアテンダント[resepushon'atendanto] (n) (See レセプタント) woman paid to accompany men at various events (wasei [Add to Longdo]
レセプタント[reseputanto] (n) (abbr) (See レセプションアテンダント) woman paid to accompany men at various events (wasei [Add to Longdo]
寒雷[かんらい, kanrai] (n) winter thunder; thunderstorm accompanying a cold front [Add to Longdo]
供奉[ぐぶ, gubu] (n,vs) (1) accompanying; being in attendance on; (n) (2) (abbr) (See 内供奉) inner offerer (any of the 10 high-ranking monks serving at the inner offering hall) [Add to Longdo]
具す[ぐす, gusu] (v5s) (1) (See 具する) to accompany; to follow; (2) to assemble (necessary items); to prepare [Add to Longdo]
具する;倶する[ぐする, gusuru] (vs-s) (1) to accompany; to follow; (2) to assemble (necessary items); to prepare [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accompany
   v 1: be present or associated with an event or entity; "French
      fries come with the hamburger"; "heart attacks are
      accompanied by distruction of heart tissue"; "fish usually
      goes with white wine"; "this kind of vein accompanies
      certain arteries" [syn: {attach to}, {accompany}, {come
      with}, {go with}]
   2: go or travel along with; "The nurse accompanied the old lady
     everywhere"
   3: perform an accompaniment to; "The orchestra could barely
     follow the frequent pitch changes of the soprano" [syn: {play
     along}, {accompany}, {follow}]
   4: be a companion to somebody [syn: {company}, {companion},
     {accompany}, {keep company}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top