ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accompanist

AH0 K AH1 M P AH0 N AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accompanist-, *accompanist*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accompanist(อะคัม' พะนิสทฺ) n. ผู้ร้องร่วม,ผู้ร้องตาม, Syn. accompanyist

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOMPANIST AH0 K AH1 M P AH0 N AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accompanist (n) ˈəkˈʌmpənɪst (@1 k uh1 m p @ n i s t)
accompanists (n) ˈəkˈʌmpənɪsts (@1 k uh1 m p @ n i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
伴奏者[ばんそうしゃ, bansousha] (n) accompanist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  accompanist
      n 1: a person who provides musical accompaniment (usually on a
           piano) [syn: {accompanist}, {accompanyist}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top