ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acclamation

AE2 K L AH0 M EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acclamation-, *acclamation*
English-Thai: Nontri Dictionary
acclamation(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acclamationการเปล่งเสียงสนับสนุน, การปรบมือสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Acclamation by Adoration.กำลังรอการแพทย์. มาที่นี่. Angels & Demons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acclamationThe committee welcomed her with acclamation as chairperson.
acclamationThe motion was carried by acclamation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโห่ร้อง[kān hōrøng] (n) FR: acclamation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCLAMATION AE2 K L AH0 M EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acclamation (n) ˌækləmˈɛɪʃən (a2 k l @ m ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huān, ㄏㄨㄢ, ] acclamation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
喝采[かっさい, kassai] (n,vs) acclamation; applause; ovation; cheers [Add to Longdo]
歓呼[かんこ, kanko] (n,vs) acclamation; jubilation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acclamation
   n 1: enthusiastic approval; "the book met with modest acclaim";
      "he acknowledged the plaudits of the crowd"; "they gave him
      more eclat than he really deserved" [syn: {acclaim},
      {acclamation}, {plaudits}, {plaudit}, {eclat}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top