ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acclaiming

AH0 K L EY1 M IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acclaiming-, *acclaiming*, acclaim
CMU English Pronouncing Dictionary
ACCLAIMING AH0 K L EY1 M IH0 NG
ACCLAIM AH0 K L EY1 M
ACCLAIMS AH0 K L EY1 M Z
ACCLAIM'S AH0 K L EY1 M Z
ACCLAIMED AH0 K L EY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acclaiming (v) ˈəklˈɛɪmɪŋ (@1 k l ei1 m i ng)
acclaim (v) ˈəklˈɛɪm (@1 k l ei1 m)
acclaims (v) ˈəklˈɛɪmz (@1 k l ei1 m z)
acclaimed (v) ˈəklˈɛɪmd (@1 k l ei1 m d)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acclaim(vt) สรรเสริญ, Syn. praise, laud, celebrate
acclaim(n) เสียงโห่ร้อง, See also: เสียงแซ่ซ้อง, เสียงตะโกนด้วยความชื่นชม
acclaim(vt) โห่ร้อง, See also: เปล่งเสียงแสดง, ตะโกน, ปรบมือให้, โห่ร้องต้อนรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail

English-Thai: Nontri Dictionary
acclaim(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
acclaim(vi, vt) ร้องไชโย,โห่ร้อง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acclaimHe was acclaimed as the best writer of the year.
acclaimThe crowd acclaimed the new king.
acclaimThe people acclaimed him King.
acclaimThe player was acclaimed by the fans.
acclaimThey acclaimed her Queen.
acclaimThey acclaimed him (as) their leader.
acclaimThey acclaimed him their leader.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สดุดี(v) praise, See also: acclaim, eulogize, laud, Syn. แซ่ซ้อง, ยกย่อง, เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย
โห่ร้อง(v) acclaim, See also: cheer, hail, clamour, applaud, Example: ประชาชนโห่ร้องแสดงความยินดีกันอย่างระเบ็งเซ็งแซ่
เปล่ง(v) utter, See also: express, say, shout, sound, acclaim, announce, Syn. ออกเสียง, ส่งเสียง, เปล่งเสียง, Example: นักเรียนรด. เปล่งเสียงดังจนได้ยินออกมานอกสนามฝึก
ซ้อง(v) sing in unison, See also: praise in song or chorus, sing together, acclaim, Syn. แซ่ซ้อง, สรรเสริญ, Example: ประชาชนพากันซ้องสรรเสริญเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โห่[hō] (v) EN: cheer ; hail ; acclaim  FR: acclamer
โห่ร้อง[hōrøng] (v) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud  FR: acclamer ; pousser des vivats
โห่ร้องยินดี[hōrøng yindī] (v, exp) EN: acclaim
การแสดงความยินดี[kān sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim  FR: félicitations [fpl] ; compliment [m]
การยกย่อง[kān yokyǿng] (n) EN: acclaim ; tribute
แสดงความยินดี[sadaēng khwām yindī] (v) EN: congratulate ; felicitate ; acclaim  FR: congratuler ; féliciter
ยกย่อง[yokyǿng] (v) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem  FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
称赞[chēng zàn, ㄔㄥ ㄗㄢˋ, / ] to praise; to acclaim; to commend; to compliment, #8,457 [Add to Longdo]
欢呼[huān hū, ㄏㄨㄢ ㄏㄨ, / ] cheer for; acclaim, #8,803 [Add to Longdo]
喝彩[hè cǎi, ㄏㄜˋ ㄘㄞˇ, ] to acclaim; to cheer, #14,390 [Add to Longdo]
叹为观止[tàn wéi guān zhǐ, ㄊㄢˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄓˇ, / ] to gasp in amazement; to acclaim as the peak of perfection, #26,645 [Add to Longdo]
盛赞[shèng zàn, ㄕㄥˋ ㄗㄢˋ, / ] to praise highly; an accolade; highly regarded; acclaimed, #33,148 [Add to Longdo]
满堂彩[mǎn táng cǎi, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄘㄞˇ, / 滿] everyone present applauds; universal acclaim; a standing ovation; to bring the house down, #71,452 [Add to Longdo]
喝采[hè cǎi, ㄏㄜˋ ㄘㄞˇ, ] acclaim; cheer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beifall {m}acclaim [Add to Longdo]
jubelte zuacclaimed [Add to Longdo]
jubelt zuacclaims [Add to Longdo]
zugejubeltacclaimed [Add to Longdo]
zujubeln | zujubelndto acclaim | acclaiming [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクレイム[akureimu] (n) acclaim [Add to Longdo]
賞嘆;称嘆;賞歎;称歎[しょうたん, shoutan] (n,vs) laudation; acclaim [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top