ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accessible

AE0 K S EH1 S AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accessible-, *accessible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accessible(adj) ที่สามารถเข้าได้, Syn. approachable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessible(แอคเซส' ซิเบิล) adj. เข้าไปได้ง่าย, เข้าหาได้ง่าย,ใช้ง่าย,ได้ง่าย, Syn. obtainable
inaccessible(อินอัคเซส' ซะเบิล) adj. เข้าไม่ถึง, เข้าไปไม่ได้, เข้าได้ยาก., See also: inaccessibility, inaccessibleness n. inaccessibly adv., Syn. inapproachable

English-Thai: Nontri Dictionary
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
inaccessible(adj) ซึ่งเข้าไม่ถึง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accessibleGuns are readily accessible to Americans.
accessibleHe makes himself accessible to all who seek his counsel.
accessibleNew York is accessible train from Washington.
accessibleOur principal is accessible to students.
accessibleShe is accessible to pity.
accessibleShe is readily accessible to flattery.
accessibleThe place is not accessible by land.
accessibleThese books are accessible to all students.
accessibleThe shopping district is easily accessible from our house.
accessibleThe stadium is accessible by bus.
accessibleThe town is accessible by rail.
accessibleThis airport is easily accessible by bus.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ง่าย[chai-ngāi] (adj) EN: accessible  FR: accessible
ใช้งาน[chai-ngān] (v, exp) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable  FR: être utilisable
เข้าถึงได้ง่าย[khaotheung dāi ngāi] (adj) EN: accessible  FR: accessible
ไม่ถือตัว[mai theūtūa] (adj) EN: informal ; modest ; friendly ; readily accessible

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCESSIBLE AE0 K S EH1 S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accessible (j) ˈəksˈɛsəbl (@1 k s e1 s @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
易取得[yì qǔ dé, ㄧˋ ㄑㄩˇ ㄉㄜˊ, ] accessible [Add to Longdo]
易接近[yì jiē jìn, ㄧˋ ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ, ] accessible [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zugänglich; einsehbar {adj} | zugänglicher | am zugänglichstenaccessible | more accessible | most accessible [Add to Longdo]
zugängliches Registeraccessible register [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセシブル[akuseshiburu] (adj-na) accessible [Add to Longdo]
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] (adj-na) {comp} accessible [Add to Longdo]
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] (n) {comp} unaccessible [Add to Longdo]
険しい(P);嶮しい[けわしい, kewashii] (adj-i) (1) precipitous; rugged; inaccessible; impregnable; steep; (2) grim; severe; stern; (P) [Add to Longdo]
袋地[ふくろち;ふくろじ, fukurochi ; fukuroji] (n) (1) sacking; bagging; (2) (See 裏地・2) land that is surrounded by others' private property and is not directly accessible via public roads [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an) [Add to Longdo]
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accessible
   adj 1: capable of being reached; "a town accessible by rail"
       [ant: {inaccessible}, {unaccessible}]
   2: capable of being read with comprehension; "readily accessible
     to the nonprofessional reader"; "the tales seem more
     approachable than his more difficult novels" [syn:
     {accessible}, {approachable}]
   3: easily obtained; "most students now have computers
     accessible"; "accessible money"
   4: easy to get along with or talk to; friendly; "an accessible
     and genial man"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top