ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

access time

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -access time-, *access time*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
access timeช่วงเวลาเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access timeช่วงเวลาเข้าถึง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Access timeเวลาเข้าถึง
เวลาที่คอมพิวเตอร์ใช้สำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ [เศรษฐศาสตร์]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zugriffsdauer {f}; Zugriffszeit {f} | mittlere Zugriffszeitaccess time | average access time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセスタイム[, akusesutaimu] (n) {comp} access time [Add to Longdo]
アクセス時間[アクセスじかん, akusesu jikan] (n) {comp} access time [Add to Longdo]
トラックアクセス時間[トラックアクセスじかん, torakkuakusesu jikan] (n) {comp} track access time [Add to Longdo]
呼び出し時間;呼出時間[よびだしじかん, yobidashijikan] (n) {comp} access time [Add to Longdo]
平均アクセス時間[へいきんアクセスじかん, heikin akusesu jikan] (n) {comp} mean access time [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス時間[アクセスじかん, akusesu jikan] access time [Add to Longdo]
トラックアクセス時間[トラックアクセスじかん, torakkuakusesu jikan] track access time [Add to Longdo]
呼び出し時間[よびだしじかん, yobidashijikan] access time [Add to Longdo]
平均アクセス時間[へいきんアクセスじかん, heikin akusesu jikan] mean access time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 access time
   n 1: (computer science) the interval between the time data is
      requested by the system and the time the data is provided
      by the drive; "access time is the sum of seek time and
      rotational latency and command processing overhead"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top