ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abuse

AH0 B Y UW1 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abuse-, *abuse*
Possible hiragana form: あぶせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abuse(n) การข่มเหง, See also: การกระทำทารุณ, การปฏิบัติไม่ดีต่อ, Syn. mistreatment, harm, damage, Ant. help
abuse(n) การใช้ในทางที่ผิด, Syn. misuse, ill-usage
abuse(n) การสบประมาท
abuse(vt) ข่มเหง, See also: รีดนาทาเร้น, ทรมาทรกรรม
abuse(vt) ใช้ในทางที่ผิด, Syn. misuse
abuse(vt) สบประมาท, See also: ดูถูก, ครหา, กล่าวร้าย, ประจาน, ผรุสวาท, Syn. revile, malign

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
disabuse(ดิสอะบวิซ') vt. แก้ไขให้ถูกต้อง,แก้ไข,ขจัดข้อผิดพลาดออก,-disabusal n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
abuse(vt) ปรามาส,เหยียดหยาม,ดูถูก,ด่าว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abuse๑. ดูหมิ่น๒. หยาบหยาม๓. กระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง๔. ใช้อำนาจโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse of childrenการกระทำทารุณต่อเด็ก [ดู child abuse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse of discretionการใช้ดุลยพินิจในทางที่ไม่ถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse of distressการนำทรัพย์ที่ยึดหน่วงไว้ไปใช้โดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse of functionการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse of powerการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abuse of powerการใช้อำนาจโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse of privilegeการใช้เอกสิทธิ์โดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse of processการดำเนินกระบวนการโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuse of the rules of procedureการใช้กฎข้อบังคับโดยมิชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abuseการใช้ในทางที่ผิด, ในทางที่ผิด [การแพทย์]
Abuseการใช้ยาในทางที่ผิด [การแพทย์]
Abuse ofการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม [TU Subject Heading]
abuse of privilegeการใช้เอกสิทธิ์โดยมิชอบ [การทูต]
Abuse of rightsสิทธิส่วนเกิน [TU Subject Heading]
Abused childrenเด็กที่ถูกทารุณกรรม [TU Subject Heading]
Abused elderlyผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม [TU Subject Heading]
Abused teenagersวัยรุ่นที่ถูกทารุณกรรม [TU Subject Heading]
Abused wivesภรรยาที่ถูกทารุณกรรม [TU Subject Heading]
Abused womenสตรีที่ถูกทารุณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abuseAbuse one's authority.
abuseHe abused my confidence.
abuseHe Abused Our Trust.
abuseHe abused the privilege.
abuseHe abuses his authority.
abuseHe flung a stream of abuse at me.
abuseHe must have abused the privilege.
abuseHe showered abuse on me.
abuseHe was punished for child abuse.
abuseHis paper confronts the question of child abuse in nuclear families.
abuseIf the medicine is abused, people can ruin their health.
abuseI'm not afraid of anything after having (verbal) abuse heaped on me like that. In fact I feel braced by it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยียด(v) insult, See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon, Syn. เหยียดหยาม, ดูหมิ่นเหยียดหยาม, เหยียด, ดูถูก, Example: ผมไม่เคยเหยียดความสามารถของใคร
เหยียดหยาม(v) insult, See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon, Syn. ดูถูกดูหมิ่น, ดูถูกดูแคลน, ดูถูก, ดูถูกเหยียดหยาม, เย้ยหยัน, Example: เราไม่ควรที่จะไปทำลายน้ำใจหรือดุด่าตะคอกเขาในลักษณะดูถูกเหยียดหยาม
คำด่า(n) abuse, See also: reproach, vilification, scolding, Example: หนังสือพิมพ์ใช้คำด่าในการเขียนข่าวแรงจนเกินไป, Count Unit: คำ, Thai Definition: ถ้อยคำหยาบคายชั่วช้าใช้ว่าผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย
ผรุสวาท(v) curse, See also: abuse, Syn. ด่าทอ, สาปแช่ง, Example: ลุงผรุสวาทออกมาอย่างแสนแค้น, Thai Definition: กล่าววาจาหยาบคาย
ลุแก่อำนาจ(v) abuse one's authority, See also: overstep/exceed one's authority, Syn. ลุอำนาจ, Thai Definition: ล่วงอำนาจ, ตกอยู่ในอำนาจ
ก่น(v) reproach, See also: abuse, curse, swear, Syn. ด่าว่า, ด่า, แช่ง
ด่า(v) abuse, See also: swear, curse, Syn. ด่าทอ, ดุด่า, บริภาษ, ดุ, ว่ากล่าว, Example: เขาชี้หน้าด่าไปทั่วตลาด, Thai Definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่นด้วยคำหยาบช้าเลวทราม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่ง[chaēng] (v) EN: curse ; swear ; abuse ; damn ; execrate  FR: maudire ; médire
ใช้อำนาจโดยมิชอบ[chai amnāt dōi michøp] (v, exp) EN: abuse  FR: abuser
ใช้อำนาจในทางที่ผิด[chai amnāt nai thāng thī phit] (v, exp) EN: abuse one's power  FR: abuser de son pouvoir
ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ[chai amnāt nāthī nai thāng michøp] (v, exp) EN: abuse of official functions
ใช้เกิน[chai koēn] (v, exp) FR: abuser ; exagérer
ใช้ในทางที่ผิด[chai nai thāng thī phit] (v, exp) EN: use wrongly ; abuse
ใช้ผิด[chai phit] (v, exp) EN: misuse ; misapply  FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
ชำเรา[chamrao] (v) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest  FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ด่า[dā] (v) EN: abuse ; swear ; curse ; call names  FR: jurer ; blasphémer ; injurier ; maudire
ให้ร้าย[hairāi] (v, exp) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse  FR: calomnier ; diffamer

CMU English Pronouncing Dictionary
ABUSE AH0 B Y UW1 S
ABUSE AH0 B Y UW1 Z
ABUSED AH0 B Y UW1 Z D
ABUSER AH0 B Y UW1 Z ER0
ABUSES AH0 B Y UW1 S IH0 Z
ABUSES AH0 B Y UW1 Z IH0 Z
ABUSERS AH0 B Y UW1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abuse (n) ˈəbjˈuːs (@1 b y uu1 s)
abuse (v) ˈəbjˈuːz (@1 b y uu1 z)
abused (v) ˈəbjˈuːzd (@1 b y uu1 z d)
abuses (n) ˈəbjˈuːsɪz (@1 b y uu1 s i z)
abuses (v) ˈəbjˈuːzɪz (@1 b y uu1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suì, ㄙㄨㄟˋ, / ] abuse, #38,855 [Add to Longdo]
淫威[yín wēi, ㄧㄣˊ ㄨㄟ, ] abuse of authority; tyrannical abuse, #52,108 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, / ] abuse; slander, #55,478 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ermessensmissbrauch {m}abuse of discretion [Add to Longdo]
Machtmissbrauch {m}abuse of power; misuse of power [Add to Longdo]
Marktmachtmissbrauch {m}abuse of market power [Add to Longdo]
Patentnutzungsmissbrauch {n}abuse of patent [Add to Longdo]
Prozessmissbrauch {m}abuse of process [Add to Longdo]
Rechtsmissbrauch {m}abuse of right [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
へちゃむくれ;へちむくれ;へしむくれ;へちゃもくれ[hechamukure ; hechimukure ; heshimukure ; hechamokure] (exp) term of abuse about someone's looks, etc. [Add to Longdo]
アビュース[abyu-su] (n) abuse [Add to Longdo]
アビューズ[abyu-zu] (n) abuse [Add to Longdo]
アブセンティズム[abusenteizumu] (n) absenteeism [Add to Longdo]
サブセット[sabusetto] (n) sub-set [Add to Longdo]
サブセンター[sabusenta-] (n) {comp} subcenter [Add to Longdo]
チャイルドアビューズ[chairudoabyu-zu] (n) child abuse [Add to Longdo]
ラブセット[rabusetto] (n) love set [Add to Longdo]
リンチ[rinchi] (n,vs) lynch; bullying; abuse; beating; (P) [Add to Longdo]
悪たれ口[あくたれぐち, akutareguchi] (n) abuse; insult; slander; evil speaking [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブセット[さぶせっと, sabusetto] sub-set [Add to Longdo]
サブセンター[さぶせんたー, sabusenta-] subcenter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abuse
   n 1: cruel or inhumane treatment; "the child showed signs of
      physical abuse" [syn: {maltreatment}, {ill-treatment},
      {ill-usage}, {abuse}]
   2: a rude expression intended to offend or hurt; "when a student
     made a stupid mistake he spared them no abuse"; "they yelled
     insults at the visiting team" [syn: {abuse}, {insult},
     {revilement}, {contumely}, {vilification}]
   3: improper or excessive use; "alcohol abuse"; "the abuse of
     public funds" [syn: {misuse}, {abuse}]
   v 1: treat badly; "This boss abuses his workers"; "She is always
      stepping on others to get ahead" [syn: {mistreat},
      {maltreat}, {abuse}, {ill-use}, {step}, {ill-treat}]
   2: change the inherent purpose or function of something; "Don't
     abuse the system"; "The director of the factory misused the
     funds intended for the health care of his workers" [syn:
     {pervert}, {misuse}, {abuse}]
   3: use foul or abusive language towards; "The actress abused the
     policeman who gave her a parking ticket"; "The angry mother
     shouted at the teacher" [syn: {abuse}, {clapperclaw},
     {blackguard}, {shout}]
   4: use wrongly or improperly or excessively; "Her husband often
     abuses alcohol"; "while she was pregnant, she abused drugs"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top