ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abundant

AH0 B AH1 N D AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abundant-, *abundant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abundant(adj) มากมาย, See also: ท่วมท้น, เหลือล้น, ล้นเหลือ, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์, Syn. ample, plentiful
abundantly(adv) อย่างมาก, See also: อย่างมากมาย, อย่างท่วมท้น, Syn. plentifully, lavishly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superabundant(ซูเพออะบัน'เดินทฺ) adj. มีมากมายเกินไป, Syn. excessive

English-Thai: Nontri Dictionary
abundant(adj) ดกดื่น,มากมาย,อุดมสมบูรณ์
superabundant(adj) ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์,มากมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abundantจำนวนมาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abundant number; redundant numberจำนวนเกิน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abundantA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
abundantAlpine flowers are abundant there.
abundantAustralia is abundant in minerals.
abundantFossil fuels are abundant in that vast continent.
abundantIt's abundantly clear.
abundantJapan is abundant in water and people.
abundantJapan is not abundant in natural resources.
abundantMilitary toys are abundant in the shops.
abundantOil is abundant in that country.
abundantShe has abundant hair.
abundantShe has an abundant supply of seeds to plant in the spring.
abundantSpain is abundant in oranges.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรึม(adv) abundantly, See also: plentifully, Syn. ตึม, เยอะแยะ, มากมาย, Ant. น้อย, Example: นางเอกน้องใหม่เนื้อหอมมากเพราะมีทั้งงานพิธีกรและงานละครรุมตอมกันตรึม, Notes: (สแลง)
อื้อซ่า(adj) abundant, See also: plentiful, numerous, Syn. มาก, มากมาย, กระบุงโกย, โข, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, บานเบอะ, บานเบิก, มากมายก่ายกอง, เยอะ, แยะ, เยอะแยะ, อักโข, อื้อ, Ant. น้อย, เบาบาง, Notes: (สแลง)
แยะ(adv) abundantly, See also: plentifully, numerously, amply, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, มาก, หลาย, มหาศาล, Ant. น้อย, Example: ระยะนี้ประชาชนเสื่อมศรัทธารัฐบาลไปแยะ
มากมาย(adv) plentifully, See also: abundantly, Syn. มาก, มากมายก่ายกอง, ล้นหลาม, Ant. เล็กน้อย, Example: ในยุคปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้อย่างมากมาย
อุดมสมบูรณ์(adv) plentifully, See also: abundantly, Syn. มาก, มากมาย, ดก, บริบูรณ์, Ant. ขาดแคลน, Example: ช่างไทยปรารถนาที่จะมีวัสดุใช้ในการสร้างงานศิลปกรรมอย่างอุดมสมบูรณ์
ปี๋(adv) fully, See also: abundantly, Syn. มาก, Example: ยาขมปี๋แบบนี้ คงไม่มีใครกล้ากินหรอก, Thai Definition: มักใช้ประกอบคำอื่น หมายความว่า ยิ่งกว่าปกติ
พราก(adv) profusely, See also: abundantly, Syn. พรู, พรั่งพรู, Example: บางคนส่งเสียงหัวเราะทั้งๆ ที่น้ำตาของเขาไหลพราก, Thai Definition: อาการที่น้ำตาไหลออกมากๆ
พลั่ง(adv) abundantly, See also: copiously, Example: ดินแดนแถบนั้นเขียวชอุ่ม มีลำธารน้ำใสไหลพลั่ง เย็นร่มรื่น, Thai Definition: หลั่งไหลออกมาไม่ขาดสายด้วยกำลังดัน
อื้อ(adv) abundant, See also: plentiful, Example: สวนดุสิตโพลล์ชี้ปริญญาตรี-โทตกงานอื้อ
อุ่นหนาฝาคั่ง(adv) abundantly, See also: grandly, Syn. มากมาย, คับคั่ง, Ant. เบาบาง, เล็กน้อย, Example: รัฐบาลยังคงได้รับแรงศรัทธาจากประชาชนอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง แม้ว่าจะยังไม่มีผลงานอะไรออกมาชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุก[chuk] (adj) EN: abundant ; plentiful ; ample  FR: abondant ; copieux
ชุม[chum] (v) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample  FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
ดาษดื่น[dātdeūn] (adj) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread  FR: abondant ; répandu
ดาษดา[dātsadā] (adj) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread  FR: abondant ; luxuriant
ดก[dok] (adj) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many  FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ดก[dok] (adv) EN: plentifully ; abundantly  FR: abondamment
ฟุ่มเฟือย[fumfeūay] (adj) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive  FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
ก่ายกอง[kāikøng] (adj) EN: many ; lots of ; plenty ; abundant
ล้นเหลือ[lonleūa] (adj) EN: surplus ; excess ; superabundant  FR: surabondant ; de trop ; en excès
มาก[māk] (adv) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely  FR: beaucoup ; nombreux ; très ; abondamment ; à profusion

CMU English Pronouncing Dictionary
ABUNDANT AH0 B AH1 N D AH0 N T
ABUNDANTLY AH0 B AH1 N D AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abundant (j) ˈəbˈʌndənt (@1 b uh1 n d @ n t)
abundantly (a) ˈəbˈʌndəntliː (@1 b uh1 n d @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, ] abundant, #11,238 [Add to Longdo]
充沛[chōng pèi, ㄔㄨㄥ ㄆㄟˋ, ] abundant; plentiful; vigorous, #16,353 [Add to Longdo]
充盈[chōng yíng, ㄔㄨㄥ ㄧㄥˊ, ] abundant; plentiful, #21,164 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] abundant; mound, #22,330 [Add to Longdo]
[àng, ㄤˋ, ] abundant; bowl; dish; pot, #27,427 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] abundant; graceful, #28,299 [Add to Longdo]
盎然[àng rán, ㄤˋ ㄖㄢˊ, ] abundant; full; overflowing; exuberant, #30,096 [Add to Longdo]
昭然若揭[zhāo rán ruò jiē, ㄓㄠ ㄖㄢˊ ㄖㄨㄛˋ ㄐㄧㄝ, ] abundantly clear, #56,756 [Add to Longdo]
丰美[fēng měi, ㄈㄥ ㄇㄟˇ, / ] abundant and prosperous, #62,693 [Add to Longdo]
丰足[fēng zú, ㄈㄥ ㄗㄨˊ, / ] abundant; plenty, #85,000 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふんだん[fundan] (adj-na,n) plentiful; abundant; lavish [Add to Longdo]
五穀豊穣[ごこくほうじょう, gokokuhoujou] (n) bumper (abundant) crop; huge harvest (of cereals) [Add to Longdo]
厚い(P);篤い[あつい, atsui] (adj-i) (1) (厚い only) thick; deep; heavy; (2) kind; cordial; hospitable; warm; faithful; (3) (篤い only) serious (of an illness); (4) (厚い only) abundant; (P) [Add to Longdo]
樹海[じゅかい, jukai] (n) sea of trees; broad expanse of dense woodland; abundant leafage [Add to Longdo]
松蝉[まつぜみ, matsuzemi] (n) cicada abundant in late spring [Add to Longdo]
瑞穂の国[みずほのくに, mizuhonokuni] (n) Japan, the Land of Abundant Rice [Add to Longdo]
多く[おおく, ooku] (adv) many; much; largely; abundantly; mostly [Add to Longdo]
大漁貧乏[たいりょうびんぼう, tairyoubinbou] (n) impoverishment of fishermen because of a bumper catch; decline in fishermen' s income caused by the sharply lower fish prices as a result of an overabundant catch [Add to Longdo]
大髭;大鬚[おおひげ, oohige] (n) long and abundant moustache [Add to Longdo]
湯水[ゆみず, yumizu] (n) (1) hot and cold water; (2) (See 湯水のように使う) abundant item; plentiful item [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  abundant
      adj 1: present in great quantity; "an abundant supply of water"
             [ant: {scarce}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top