ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

absurd

AH0 B S ER1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absurd-, *absurd*, absur
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absurd(adj) ไร้สาระ, See also: ไร้ความหมาย, ที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล, Syn. ridiculous, senseless, Ant. sensible, logical
absurdly(adv) อย่างไร้สาระ, See also: อย่างไม่เป็นเหตุเป็นผล, Syn. ridiculously, foolishly
absurdity(n) ความไร้สาระ, See also: ความน่าขัน, ความไม่เป็นเหตุเป็นผล, Syn. nonsense, senselessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absurd(แอบเซิร์ด', แอบเซิร์ด') adj. เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ. -absurdity, absurdness n. -absurdly adv.
ad absurdum(แอดแอบเซอ' ดัม) สู่จุดที่น่าหัวเราะ

English-Thai: Nontri Dictionary
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเราะ
absurdity(n) ความไร้เหตุผล,ความไร้สาระ,ความไม่สมเหตุสมผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
absurd motionญัตติไร้สาระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I heard strange, incredible, absurd things.ฉันได้ยินเสียงประหลาด, เหลือเชื่อ เหลวไหล. Suspiria (1977)
However well he may have mastered... the intricacies and complexities of this absurd society... he is what the jungle has made him.แต่ดีที่เขาอาจจะเข้าใจ ... ความซับซ้อนและความซับซ้อน ของสังคมที่ไร้สาระนี้ ... เขาคือสิ่งที่ป่าได้ทำให้เขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Catherine, try to be glad without being absurd in front of the whole household.แคทเธอรีน พยายามแสดงเพียงดีใจ ไม่ใช่ถึงขนาดไร้สาระ ต่อหน้าทั้งบ้านนะ Wuthering Heights (1992)
The O.A.S. is still acting out its absurd logic.O.A.S. ยังคงปฏิบัติ อย่างไร้เหตุผล Wild Reeds (1994)
C'est Exactement CA. An absurd theatrical we must play out, back and forth, from pure being to human suffering.มันเหมือนกลับไปมาระหว่าง สิ่งบริสุทธิ์และมนุษย์ที่เจ็บปวด I Heart Huckabees (2004)
Absurd theater of desire.- ความปรารถนา I Heart Huckabees (2004)
By all means, it's not an altogether absurd idea.แต่ถึงยังไงซะมันก็ไม่ใช่ความคิด ที่เหลวไหลเกินไป Lonesome Jim (2005)
Absurd hard to think that she noticed Chiyo.มีข่าวลือว่าท่านนายกรัฐมนตรี ซื้อความบริสุทธิ์ของเธอ เธอจึงร่ำรวย Memoirs of a Geisha (2005)
There's some absurd weather problem. I need to get home tonight.ปัญหาสถาพอากาศงี่เง่า ฉันต้องกลับบ้านคืนนี้ให้ได้ The Devil Wears Prada (2006)
Hey, this is absurd there is tough and there is stupid.เฮ้ นี่มันบ้าบอ / ดื้อดึง / และก็งี่เง่าด้วย Live Free or Die Hard (2007)
Or you can be real police officers, and help us bring an end to this absurd story.หรือคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆ แล้วช่วยเราจบเรื่องไร้สาระนี่ซะ Hot Fuzz (2007)
Too absurd to take seriously.แต่มันประหลาดเกินความจริงไปนะ Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
absurdDon't be absurd.
absurdFlights to the moon were once thought absurd.
absurdHe refused to accept such an absurd proposal.
absurdI think it's absurd to do so.
absurdIt is absurd of you to do that.
absurdIt is absurd of you to swimming in these cold weather.
absurdIt is absurd to believe that young children can run faster than policemen.
absurdIt is absurd to idle away the student life.
absurdIt is absurd to try to persuade them.
absurdIt is absurd trying to persuade him.
absurdIt is neither more nor less than absurd.
absurdIt's absurd never to admit your mistakes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้าบอคอแตก(adj) crazy, See also: absurd, half-crazy, cracked, Syn. บ้าๆ, ไร้สาระ, Example: ผมว่ามันเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกที่สุดและไม่ควรไปใส่ใจอะไรมาก, Notes: (ปาก)
สิ่งไร้สาระ(n) absurdity, Syn. เรื่องไร้สาระ
รกสมอง(adj) meaningless, See also: absurd, Example: เรื่องรกสมองแบบนี้ คุณจะไปคิดมากทำไม, Thai Definition: ที่ไม่มีประโยชน์
ไม่เป็นเรื่อง(adv) nonsensically, See also: absurdly, dully, Syn. ไร้สาระ, ไม่เป็นเรื่องเป็นราว, Example: เรื่องโยกย้ายกันในกระทรวงในกรมในกองทำกันอย่างไร้สาระไม่เป็นเรื่อง
ตลก(adv) ridiculously, See also: absurdly, Syn. น่าขัน, น่าขำ, น่าหัวเราะ, Example: เขาเป็นคนพูดจาตลกทำให้คนอยู่ใกล้ไม่เบื่อ, Thai Definition: อย่างขบขัน, อย่างน่าหัวเราะ
บ้าบอ(adv) crazily, See also: absurdly, Syn. บ้าๆ บอๆ, Example: ศิลปินวัยรุ่นมักแต่งตัวบ้าบอ ร้องเพลงก็ไม่รู้เรื่อง แถมยังกระโดดโลดเต้นบนเวทีเหมือนกันหมด, Thai Definition: อย่างแปลกประหลาด, อย่างที่ผิดไปจากธรรมดา
บ้าบอ(adj) crazy, See also: absurd, Syn. บ้าๆ บอๆ, Example: ผมเห็นด้วยกับเธอว่า มันเป็นเรื่องบ้าบอที่สุดตั้งแต่เห็นมา, Thai Definition: ที่ไม่มีแก่นสารหรือสาระ, ที่แปลกประหลาดไม่ปกติ
บ้าบอ(adj) crazy, See also: absurd, Syn. บ้าๆ บอๆ, Example: เขาเป็นคนบ้าบอเลยไม่ค่อยมีใครถือสาเอาเรื่องเขาเท่าไหร่, Thai Definition: สติฟั่นเฟือนบางขณะ, มีอาการคลุ้มคลั่งเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉด[chōt] (adj) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic  FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
เหลวไหล[lēolai] (adj) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd  FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable
ไม่ชอบด้วยเหตุผล[mai chøp dūay hētphon] (adj) EN: illogical ; absurd
เปิ่น[poēn = poen] (adj) EN: awkward ; stupid ; silly ; embarrassed ; gawky ; clumsy ; gauche  FR: absurde ; saugrenu ; stupide
ไร้สาระ[rai sāra] (adj) EN: absurd ; nonsensical ;ridiculous  FR: absurde ; dénué de sens
ตลก[talok] (adv) EN: ridiculously ; absurdly

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSURD AH0 B S ER1 D
ABSURDLY AH0 B S ER1 D L IY0
ABSURDIST AH0 B S ER1 D IH0 S T
ABSURDITY AH0 B S ER1 D AH0 T IY0
ABSURDITIES AH0 B S ER1 D AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
absurd (j) ˈəbsˈɜːʳd (@1 b s @@1 d)
absurdly (a) ˈəbsˈɜːʳdliː (@1 b s @@1 d l ii)
absurdity (n) ˈəbsˈɜːʳdɪtiː (@1 b s @@1 d i t ii)
absurdities (n) ˈəbsˈɜːʳdɪtɪz (@1 b s @@1 d i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wàng, ㄨㄤˋ, ] absurd; fantastic; presumptuous; rash, #18,316 [Add to Longdo]
无稽之谈[wú jī zhī tán, ㄨˊ ㄐㄧ ㄓ ㄊㄢˊ, / ] absurd nonsense (成语 saw), #40,473 [Add to Longdo]
荒诞不经[huāng dàn bù jīng, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, / ] absurd; preposterous; ridiculous, #84,251 [Add to Longdo]
讹谬[é miù, ㄜˊ ㄇㄧㄡˋ, / ] absurd errors (e.g. of translation), #402,592 [Add to Longdo]
不经之谈[bù jīng zhī tán, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄓ ㄊㄢˊ, / ] absurd statement; cock-and-bull story, #445,082 [Add to Longdo]
荒怪不经[huāng guài bù jīng, ㄏㄨㄤ ㄍㄨㄞˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, / ] absurd; unthinkable [Add to Longdo]
迂见[yū jiàn, ㄩ ㄐㄧㄢˋ, / ] absurd opinion; pedantic and unrealistic view [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absurdität {f}; Unding {n} | Absurditäten {pl}absurdity | absurdities [Add to Longdo]
absurd; widersinnig; skurril {adj} | absurder | am absurdestenabsurd | more absurd | most absurd [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぞい[ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
ちゃんちゃらおかしい[chancharaokashii] (adj-i) ridiculous; absurd; silly; laughable [Add to Longdo]
以ての外;もっての外[もってのほか, mottenohoka] (adj-na,n) absurd; unreasonable [Add to Longdo]
烏滸がましい[おこがましい, okogamashii] (adj-i) (uk) presumptuous; impertinent; ridiculous; absurd [Add to Longdo]
烏滸の沙汰[おこのさた, okonosata] (n) stupidity; absurdity; presumption; impertinence [Add to Longdo]
益体もない[やくたいもない, yakutaimonai] (exp) useless; worthless; absurd; baloney [Add to Longdo]
帰謬法[きびゅうほう, kibyuuhou] (n) (See 背理法) reductio ad absurdum [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 absurd
   adj 1: inconsistent with reason or logic or common sense; "the
       absurd predicament of seeming to argue that virtue is
       highly desirable but intensely unpleasant"- Walter
       Lippman
   2: incongruous;inviting ridicule; "the absurd excuse that the
     dog ate his homework"; "that's a cockeyed idea"; "ask a
     nonsensical question and get a nonsensical answer"; "a
     contribution so small as to be laughable"; "it is ludicrous
     to call a cottage a mansion"; "a preposterous attempt to turn
     back the pages of history"; "her conceited assumption of
     universal interest in her rather dull children was
     ridiculous" [syn: {absurd}, {cockeyed}, {derisory},
     {idiotic}, {laughable}, {ludicrous}, {nonsensical},
     {preposterous}, {ridiculous}]
   n 1: a situation in which life seems irrational and meaningless;
      "The absurd is the essential concept and the first truth"--
      Albert Camus [syn: {absurd}, {the absurd}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top