ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abstinent

AE1 B S T AH0 N AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abstinent-, *abstinent*
English-Thai: Longdo Dictionary
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSTINENT AE1 B S T AH0 N AH0 N T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abstinent {adj}abstinent [Add to Longdo]
abstinent; enthaltsam {adj}teetotal [Add to Longdo]
enthaltsam {adj} | enthaltsamer | am enthaltsamstenabstinent | more abstinent | most abstinent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abstinent
   adj 1: self-restraining; not indulging an appetite especially
       for food or drink; "not totally abstinent but abstemious"
       [syn: {abstinent}, {abstentious}]
   n 1: a person who refrains from drinking intoxicating beverages
      [syn: {abstainer}, {abstinent}, {nondrinker}] [ant:
      {drinker}, {imbiber}, {juicer}, {toper}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top