ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

absolution

AE2 B S AH0 L UW1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absolution-, *absolution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolution(n) การสวดอ้อนวอนให้อภัยโทษ
absolution(n) การอภัยโทษ, See also: นิรโทษกรรม, การให้อภัยบาป, Syn. forgiveness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.

English-Thai: Nontri Dictionary
absolution(n) การอภัยโทษ,การให้อภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
absolutionการปล่อยให้พ้นผิดไป (เพราะไม่ได้กระทำความผิด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิรโทษกรรม(n) amnesty, See also: absolution, pardon, Example: พวกกบฎได้ถูกเกลี้ยกล่อมให้ยอมแพ้โดยสัญญาว่าจะได้รับนิรโทษกรรม, Thai Definition: การลบล้างการกระทำความผิดอาญาที่บุคคลได้ทำมาแล้ว โดยให้ถือว่าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิด และให้ผู้กระทำการนั้น พ้นจากความรับผิดโดยสิ้นเชิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การล้างบาป[kān lāng bāp] (n, exp) EN: expiation  FR: absolution [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSOLUTION AE2 B S AH0 L UW1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
absolution (n) ˌæbsəlˈuːʃən (a2 b s @ l uu1 sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 absolution
   n 1: the condition of being formally forgiven by a priest in the
      sacrament of penance
   2: the act of absolving or remitting; formal redemption as
     pronounced by a priest in the sacrament of penance [syn:
     {absolution}, {remission}, {remittal}, {remission of sin}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top