ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abscission

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abscission-, *abscission*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abscission(n) การตัดออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abscissionการร่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
abscission layer; separation layerชั้นก่อการร่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
abscission zoneบริเวณการร่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abscission
   n 1: shedding of flowers and leaves and fruit following
      formation of scar tissue in a plant
   2: the act of cutting something off [syn: {abscission}, {cutting
     off}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top