ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abscissa

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abscissa-, *abscissa*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abscissa(แอบซิส' ซะ) n. (pl. -scissas, -scissae) จุบนแนวนอน (x-axis) ที่ขนานกับแกน y

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abscissaพิกัดที่หนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abscissaแอบซิสซา, แกนนอน [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横座標[おうざひょう, ouzahyou] (n) (See 縦座標) abscissa [Add to Longdo]
横軸[よこじく, yokojiku] (n,adj-no) abscissa; horizontal axis [Add to Longdo]
横線[おうせん(P);よこせん, ousen (P); yokosen] (n) horizontal line; abscissa; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  abscissa
      n 1: the value of a coordinate on the horizontal axis

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top