ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abroa

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abroa-, *abroa*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abroad(adv) ในต่างประเทศ, See also: ในต่างชาติ, ในต่างแดน, ที่อยู่ในเมืองนอก
abroad(adv) แพร่หลาย, See also: แพร่, แพร่กระจาย, กว้างขวาง, Syn. extensively, broadly, far and wide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abroach(อะไบรซ) adj., adv. ซึ่งเปิดช่องหรือรู (ให้ของเหลวหรือสิ่งของไหลออกได้)
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors

English-Thai: Nontri Dictionary
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abroaA correspondent must soon adjust himself to life abroad.
abroaA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
abroaA friend of mine is studying abroad.
abroaA friend of mine showed me all the dolls he had bought abroad.
abroaAirplanes have made it easy to travel abroad.
abroaAlbert is engaged in foreign trade and often goes abroad.
abroaAmerican industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.
abroaAn ambassador is an honest man sent to lie abroad for the good of his country.
abroaA number of Japanese people travel abroad every summer.
abroaAnybody and everybody wants to go abroad.
abroaA rumor is abroad about his death.
abroaAs we thought she had gone abroad.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระฉ่อน[krachǿn] (v) EN: spread far and wide ; noise abroad ; go around ; circulate widely  FR: répercuter tous azimuts
เมืองนอก[meūang nøk] (x) EN: abroad  FR: à l'étranger
นอก[nøk] (adj) EN: foreign ; abroad ; external  FR: étranger
นอกประเทศ[nøk prathēt] (x) EN: abroad  FR: à l'étranger
ส่งออก[song-øk] (v) EN: export ; send abroad ; send out  FR: exporter ; expédier à l'étranger
ต่างประเทศ[tāngprathēt] (x) EN: abroad ; foreign countries  FR: à l'étranger

CMU English Pronouncing Dictionary
ABROAD AH0 B R AO1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abroad (a) ˈəbrˈɔːd (@1 b r oo1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国外[guó wài, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ, / ] abroad; external (affairs); overseas; foreign, #1,574 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
華商[かしょう, kashou] (n) (sens) Chinese merchants abroad [Add to Longdo]
海外[かいがい, kaigai] (n,adj-no) foreign; abroad; overseas; (P) [Add to Longdo]
海外視察[かいがいしさつ, kaigaishisatsu] (n,vs) overseas inspection; tour of inspection abroad [Add to Longdo]
海外留学熱[かいがいりゅうがくねつ, kaigairyuugakunetsu] (n) craze for studying abroad [Add to Longdo]
海外旅行[かいがいりょこう, kaigairyokou] (n) vacation abroad [Add to Longdo]
凱旋公演[がいせんこうえん, gaisenkouen] (n) performance given after a successful tour abroad [Add to Longdo]
外国生活[がいこくせいかつ, gaikokuseikatsu] (n) life in a foreign country; living abroad [Add to Longdo]
外国郵便[がいこくゆうびん, gaikokuyuubin] (n) mail from abroad; foreign mail; overseas mail [Add to Longdo]
外来者[がいらいしゃ, gairaisha] (n) stranger; person from abroad [Add to Longdo]
官費留学[かんぴりゅうがく, kanpiryuugaku] (n) studying abroad at government expense [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top