ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

about-face

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -about-face-, *about-face*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
about-face (v) ˈəbˌaut-fˈɛɪs (@1 b au2 t - f ei1 s)
about-faced (v) ˈəbˌaut-fˈɛɪst (@1 b au2 t - f ei1 s t)
about-faces (v) ˈəbˌaut-fˈɛɪsɪz (@1 b au2 t - f ei1 s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一変[いっぺん, ippen] (n,vs) complete change; about-face; (P) [Add to Longdo]
回れ右[まわれみぎ, mawaremigi] (n) right about-face [Add to Longdo]
転向[てんこう, tenkou] (n,vs) conversion; shift; about-face; switch; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 about-face
   n 1: act of pivoting 180 degrees, especially in a military
      formation [syn: {about-face}, {about turn}]
   2: a major change in attitude or principle or point of view; "an
     about-face on foreign policy" [syn: {about-face}, {volte-
     face}, {reversal}, {policy change}]
   v 1: turn, usually 180 degrees
   2: change one's mind and assume the opposite viewpoint

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top