ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abomination

AH0 B AA2 M AH0 N EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abomination-, *abomination*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abomination(n) ความชัง, See also: ความชิงชัง, Syn. hatred, loathing, aversion
abomination(n) สิ่งที่น่าเกลียดชัง, See also: สิ่งที่เลวทราม

English-Thai: Nontri Dictionary
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abominationThe sight of you is an abomination to me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเกลียดชัง[khwām klīetchang] (n) EN: hatred  FR: haine [f] ; abomination [f[

CMU English Pronouncing Dictionary
ABOMINATION AH0 B AA2 M AH0 N EY1 SH AH0 N
ABOMINATIONS AH0 B AA2 M AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abomination (n) ˈəbˌɒmɪnˈɛɪʃən (@1 b o2 m i n ei1 sh @ n)
abominations (n) ˈəbˌɒmɪnˈɛɪʃənz (@1 b o2 m i n ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淫猥[yín wěi, ㄧㄣˊ ㄨㄟˇ, ] abominations; whoredoms, #194,999 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
十悪[じゅうあく, juuaku] (n) (1) (See 八虐) the ten abominations (the ten most grievous offenses under traditional Chinese law); (2) {Buddh} (See 十善) the ten evil deeds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abomination
   n 1: a person who is loathsome or disgusting
   2: hate coupled with disgust [syn: {abhorrence}, {abomination},
     {detestation}, {execration}, {loathing}, {odium}]
   3: an action that is vicious or vile; an action that arouses
     disgust or abhorrence; "his treatment of the children is an
     abomination"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top