ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abominate

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abominate-, *abominate*
Possible hiragana form: あぼみなて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abominate(vt) ชิงชัง, See also: เกลียด, ชัง, Syn. abhor, execrate, Ant. like, love

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abominate(อะบอม' มิเนท) vt. เกลียดชัง, ไม่ชอบ -abomination n. -abominator n., Syn. loathe, abhor, Ant. love, like

English-Thai: Nontri Dictionary
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกลียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัง[chang] (v) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate  FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abominate (v) ˈəbˈɒmɪnɛɪt (@1 b o1 m i n ei t)
abominated (v) ˈəbˈɒmɪnɛɪtɪd (@1 b o1 m i n ei t i d)
abominates (v) ˈəbˈɒmɪnɛɪts (@1 b o1 m i n ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  abominate
      v 1: find repugnant; "I loathe that man"; "She abhors cats"
           [syn: {abhor}, {loathe}, {abominate}, {execrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top