ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abnegation

AE2 B N EH0 G EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abnegation-, *abnegation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abnegation(n) การละทิ้ง, See also: การสละ, Syn. denial, self-denial, self-renunciation

English-Thai: Nontri Dictionary
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสละ[kān sala] (n) EN: abandonment  FR: abnégation [f]
การเสียสละ[kān sīasala] (n) FR: abnégation [f] ; sacrifice [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABNEGATION AE2 B N EH0 G EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abnegation (n) ˌæbnɪgˈɛɪʃən (a2 b n i g ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
禁欲[きんよく, kinyoku] (n,vs,adj-no) abstinence; abnegation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abnegation
   n 1: the denial and rejection of a doctrine or belief;
      "abnegation of the Holy Trinity"
   2: renunciation of your own interests in favor of the interests
     of others [syn: {abnegation}, {self-abnegation}, {denial},
     {self-denial}, {self-renunciation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top