ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ablaut

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ablaut-, *ablaut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ablaut(n) การเปลี่ยนแปลงเสียงสระของชุดคำ(เช่น sing sang sang)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablaut(อาบ' เลาทฺ, อาบ' เลาทฺ) n. การเปลี่ยนส่วนของคำ (โดยเฉพาะสระ)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ablaut (n) ˈæblaut (a1 b l au t)
ablauts (n) ˈæblauts (a1 b l au t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablaut {m} | Ablaute {pl}vowel gradation | vowel gradations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
母音交替[ぼいんこうたい, boinkoutai] (n) (1) (obsc) ablaut; vowel gradation; (2) vowel shift [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ablaut
      n 1: a vowel whose quality or length is changed to indicate
           linguistic distinctions (such as sing sang sung song)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top