ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abhorrent

AE0 B HH AO1 R AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abhorrent-, *abhorrent*
English-Thai: Nontri Dictionary
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abhorrentCompromise is abhorrent to me.
abhorrentConduct abhorrent to his conscience.
abhorrentIt is abhorrent to me.
abhorrentSuch an idea is abhorrent to her.
abhorrentThe very thought is abhorrent to me.
abhorrentThe whole idea is abhorrent to me.

CMU English Pronouncing Dictionary
ABHORRENT AE0 B HH AO1 R AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abhorrent (j) ˈəbhˈɒrənt (@1 b h o1 r @ n t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abhorrent
   adj 1: offensive to the mind; "an abhorrent deed"; "the obscene
       massacre at Wounded Knee"; "morally repugnant customs";
       "repulsive behavior"; "the most repulsive character in
       recent novels" [syn: {abhorrent}, {detestable},
       {obscene}, {repugnant}, {repulsive}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top