ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abhor

AE0 B HH AO1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abhor-, *abhor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abhor(vt) เกลียดชัง, See also: เกลียด, ชิงชัง, Syn. loathe, abominate, execrate, hate, Ant. love, admire
abhorrence(n) ความชิงชัง, See also: ความเกลียดชัง, Syn. execration, detestation
abhorrence(n) ผู้ถูกเกลียดชัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abhor(แอบฮอร์') vt. เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง -abhorrer n., Syn. loathe, hate
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust

English-Thai: Nontri Dictionary
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abhorCompromise is abhorrent to me.
abhorConduct abhorrent to his conscience.
abhorHe abhorred lying.
abhorHe has an abhorrence of snakes.
abhorHypocrisy is my abhorrence.
abhorI abhor killing animals.
abhorI abhor politics.
abhorI abhor spiders.
abhorIt is abhorrent to me.
abhorI yield to no one in abhorrence of violence.
abhorNature abhors a vacuum.
abhorSuch an idea is abhorrent to her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แขยง(v) loathe, See also: abhor, feel a repugnance, regard with disgust, Syn. ขยะแขยง, สะอิดสะเอียน, Example: ฉันรู้สึกแขยงขึ้มมาทันทีเมื่อนึกถึงตีนของตะขาบที่ไต่อยู่บนขาฉันตอนนั้น, Thai Definition: เกลียดเมื่อได้เห็นหรือถูกต้องสิ่งที่สกปรกน่ารังเกียจหรือน่าเกลียดน่ากลัวหรือเมื่อนึกถึงสิ่งนั้น
เดียด(v) hate, See also: abhor, detest, dislike, be jealous, be envious, loathe, disgust, Syn. เกลียด, ริษยา, ชัง, รังเกียจ, เดียดฉันท์, Ant. ชอบ, รัก, Example: ศาสนาพราหมณ์สมัยพระเวทซึ่งเป็นศาสนามีอภัยธรรมไม่รังเกียจ หรือเดียดด้วยอคติแก่ศาสนาอื่น
ความเกลียดชัง(n) hatred, See also: abhorrence, loathing, detestability, Syn. ความชัง, ความเกลียด, Ant. ความรัก, Example: ลูกเลี้ยงมักจะได้รับความเกลียดชังจากแม่เลี้ยง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัง[chang] (v) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate  FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
แขยง[khayaēng] (v) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated  FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
ขยะแขยง[khayakhayaēng] (v) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe  FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester
เกลียด[klīet] (v) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike  FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
เกลียดชัง[klīetchang] (v) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor  FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
รังเกียจ[rangkīet] (v) EN: conceive a dislike ; hate   FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour
สะอิดสะเอียน[sa-it sa-īen] (v) EN: abhor ; regard with disgust ; be repelled ; have a feeling of revulsion ; be disgusted ; feel nauseous  FR: répugner ; être dégoûté ; considérer avec dégoût ; abhorrer

CMU English Pronouncing Dictionary
ABHOR AE0 B HH AO1 R
ABHORS AH0 B HH AO1 R Z
ABHORRED AH0 B HH AO1 R D
ABHORRENT AE0 B HH AO1 R AH0 N T
ABHORRENCE AH0 B HH AO1 R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abhor (v) ˈəbhˈɔːr (@1 b h oo1 r)
abhors (v) ˈəbhˈɔːz (@1 b h oo1 z)
abhorred (v) ˈəbhˈɔːd (@1 b h oo1 d)
abhorrent (j) ˈəbhˈɒrənt (@1 b h o1 r @ n t)
abhorring (v) ˈəbhˈɔːrɪŋ (@1 b h oo1 r i ng)
abhorrence (n) ˈəbhˈɒrəns (@1 b h o1 r @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痛恨[tòng hèn, ㄊㄨㄥˋ ㄏㄣˋ, ] abhor, #16,462 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abhorchen {n} (mit einem Stethoskop); Auskultation {f} [med.]listening (with a stethoscope); auscultation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
厭離穢土[えんりえど;おんりえど, enriedo ; onriedo] (n) abhorrence of (living in) this impure world [Add to Longdo]
忌み嫌う;忌嫌う[いみきらう, imikirau] (v5u,vt) to detest; to abhor; to loathe [Add to Longdo]
自己嫌悪[じこけんお, jikoken'o] (n,adj-no) self-hatred; self-abhorrence; self-loathing [Add to Longdo]
大嫌い[だいきらい, daikirai] (adj-na,n) very dislikeable; hate, loathe, abhor; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  abhor
      v 1: find repugnant; "I loathe that man"; "She abhors cats"
           [syn: {abhor}, {loathe}, {abominate}, {execrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top