ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aberrant

AE0 B EH1 R AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aberrant-, *aberrant*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
aberrantion(n, name) a fact, an action or a way of behaving that is not usual, and that may be unacceptable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aberrant(adj) ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aberrant goiterต่อมธัยรอยด์โต

English-Thai: Nontri Dictionary
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aberrant๑. วิปลาส๒. ผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrantผิดปรกติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aberrant frenumเนื้อยึดผิดตำแหน่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
aberrant goiter; goitre, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrant goitre; goiter, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aberrantอะเบอแรนท์ [การแพทย์]
Aberrant Growthการเจริญเติบโตผิดปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They must've loved your aberrant lifestyle. I dated a Mormon guy once.พวกนี้ชอบในความเบี่ยงเบนของเรา ชั้นเคยเดทกับเค้าครั้งนึง Latter Days (2003)
A delusional and aberrant voice delivering a terrorist's ultimatum.ไอ้ผู้ก่อการร้าย จิตหลอนและหลงผิด V for Vendetta (2005)
Test solution 93 resulted in a slight reduction of leukocytes, but failed to produce measurable amounts of aberrant cell behaviour.วิธีที่ 93 ลูโคไซทส์ลดลงบางส่วน แต่ไม่สามารถมองเห็น เซลล์ที่ผิดปกติ Truth and Consequences (2012)
Clearly it's exhibiting some aberrant behavior.ชัดเลย สิ่งที่แสดงออกมาเป็นอาการผิดปกติ The Original (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกระจ้อยเหลืองไพล[nok krajøi leūang phlai] (n, exp) EN: Aberrant Bush Warbler  FR: Bouscarle jaune et vert [f] ; Bouscarle olive [f]
ผิดปกติ[phitpakati = phitpokkati] (adj) EN: abnormal ; unusual ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous  FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier

CMU English Pronouncing Dictionary
ABERRANT AE0 B EH1 R AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aberrant (j) ˈæbˈɛrənt (a1 b e1 r @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Olivbuschsänger {m} [ornith.]Aberrant Bush Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
常軌を逸した[じょうきをいっした, joukiwoisshita] (adj-f) aberrant [Add to Longdo]
常識はずれ;常識外れ[じょうしきはずれ, joushikihazure] (adj-no,adj-na,n) unconventional; eccentric; offbeat; aberrant; outlandish; crazy [Add to Longdo]
脱線行為[だっせんこうい, dassenkoui] (n) aberration; aberrant behavior; eccentric (erratic) behavior; indulging in an escapade [Add to Longdo]
非常識[ひじょうしき, hijoushiki] (n) (1) lack of common sense; thoughtlessness; senselessness; irrationality; absurdity; (adj-na) (2) thoughtless; senseless; unreasonable; absurd; preposterous; aberrant; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aberrant
   adj 1: markedly different from an accepted norm; "aberrant
       behavior"; "deviant ideas" [syn: {aberrant}, {deviant},
       {deviate}]
   n 1: one whose behavior departs substantially from the norm of a
      group

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top