ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abasia

AH0 B EY1 ZH Y AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abasia-, *abasia*
Possible hiragana form: あばしあ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abasiaภาวะเดินไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abasia astasia; astasia-abasiaภาวะเดินไม่ได้เหตุยืนไม่อยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abasia atacticaภาวะเดินไม่ได้เหตุเสียสหการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abasia trepidans; abasia, tremblingภาวะเดินไม่ได้เหตุขาสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abasia, trembling; abasia trepidansภาวะเดินไม่ได้เหตุขาสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABASIA AH0 B EY1 ZH Y AH0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  abasia
      n 1: inability to walk

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top