ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abaca

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abaca-, *abaca*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abaca(อาบา' คะ, อา' บาคะ) n. พืชจำพวก Musa textilis ในฟิลิปปินส์ ใช้ในการทำเชือก

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバカ[abaka] (n) (See マニラ麻) abaca (Musa textilis) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Abaca, strong fibre obtained from a banana leaf.Abaca, starke Faser aus dem Bananenblatt. The Painted World (1999)
My Friend by Babacar Ndele."Mein Freund" von Babacar Ndele. Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans (2009)
Animata and Babacar.Animata und Babacar. Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans (2009)
This dead. Babacar.Der ist tot, dieser Junge, Babacar! Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans (2009)
Gabi, baby, it's Babacar.Gabi, mein Schatz, hier ist Babacar. Memento Mori (2016)
Thanks Babacar, you're the best!Danke, Babacar. Du bist Spitze! Memento Mori (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
TABACALERA T AH0 B AE2 K AH0 L EH1 R AH0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abaca
   n 1: a kind of hemp obtained from the abaca plant in the
      Philippines [syn: {Manila hemp}, {Manilla hemp}, {abaca}]
   2: Philippine banana tree having leafstalks that yield Manila
     hemp used for rope and paper etc [syn: {abaca}, {Manila
     hemp}, {Musa textilis}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top