ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aar

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aar-, *aar*
English-Thai: Longdo Dictionary
aardwolf(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกหากินเวลากลางคืน อาศัยอยู่ในที่ราบตอนใต้ของแอฟริกา กินปลวกและแมลงตัวอ่อนเป็นอาหาร เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับไฮยีน่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aardvark(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินเวลากลางคืน กินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าแข็งแรงและหูยาว
aardwolf(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในแอฟริกาคล้ายหมาป่า กินแมลงเป็นอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aar(อาร์) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนด์มันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน์
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
aarhus(ออร์' ฮูส) n. ชื่อเมืองท่าในเดนมาร์ค
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
aaronic(แอร็อน' นิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับ Aaron
aaronical(รอน' นิคัล) adj. Aaronic, pontifical
bazaar(บะซาร์') n. ตลาด,สถานที่ขายสรรพสินค้า -Conf. bizaare

English-Thai: Nontri Dictionary
bazaar(n) ตลาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาโร[Ārō] (tm) EN: Aarau  FR: Aarau
เอแซด อัล์คมาร์[Ē.Saēt. Alkmā] (tm) EN: AZ Alkmaar  FR: AZ Alkmaar
สวนลุมไนท์บาซาร์[Sūan Lum Nai Bāsā] (n, prop) EN: Suan Lum Night Bazar ; Lumpini Night Bazaar
ตลาด[talāt] (n) EN: market ; market ; bazaar ; marketplace ; mart  FR: marché [m] ; bazar [m] ; halle [f] ; souk [m] ; bourse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AARTI AA1 R T IY2
AARGH AA1 R G
AARON EH1 R AH0 N
AARONS EH1 R AH0 N Z
AARDEMA AA0 R D EH1 M AH0
AARON'S EH1 R AH0 N Z
AARONSON EH1 R AH0 N S AH0 N
AARONSON AA1 R AH0 N S AH0 N
AARDVARK AA1 R D V AA2 R K
AARDVARKS AA1 R D V AA2 R K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Aaron (n) ˈɛɪrən (ei1 r @ n)
Aarhus (n) ˈaːhuːs (aa1 h uu s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚伦[Yà lún, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] Aaron (name), #69,708 [Add to Longdo]
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, ] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena [Add to Longdo]
土豚[tǔ tún, ㄊㄨˇ ㄊㄨㄣˊ, ] aardvark [Add to Longdo]
土猪[tǔ zhū, ㄊㄨˇ ㄓㄨ, / ] aardvark [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
paarคู่ (สองสิ่ง)
Haarwurzel(n) |die, pl. Haarwurzeln| รากผม
Haarausfall(n) |der, pl. Haarausfälle| อาการผมร่วง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aar {m} (poetisch für Adler)eagle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うわ;うわー;うわあ[uwa ; uwa-; uwaa] (int) Wow!; Holy smokes!; Aaargh!; O my God! [Add to Longdo]
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp,v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value [Add to Longdo]
ったらありゃしない;ったらない;といったらない[ttaraaryashinai ; ttaranai ; toittaranai] (exp) (col) (See ありはしない) (used after adj.) nothing more ... than this; as .... as it could possibly be [Add to Longdo]
ではありますまいか[dehaarimasumaika] (exp) I wonder if it is not (something, a thing) [Add to Longdo]
ではある[dehaaru] (exp,v5r-i) (である with は) (See である) to be (in contrast to something that is not the case) [Add to Longdo]
アードバーク[a-doba-ku] (n) aardvark [Add to Longdo]
アーネット[a-netto] (n) {comp} AARnet [Add to Longdo]
バザー(P);バザール(P)[baza-(P); baza-ru (P)] (n) bazaar; bazar; (P) [Add to Longdo]
パラアルデヒド[paraarudehido] (n) paraldehyde (ger [Add to Longdo]
ファイアアラーム[faiaara-mu] (n) fire alarm [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アーネット[あーねっと, a-netto] AARnet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Aar
      n 1: a river in north central Switzerland that runs northeast
           into the Rhine [syn: {Aare}, {Aar}, {Aare River}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top