ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aachen

AA1 K AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aachen-, *aachen*
Possible hiragana form: ああちぇん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aachen(อ่า' เค็น) n. ชื่อเมืองในเยอรมันตะวันตก Z a city in W West Germany)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเค่น[Ākhēn] (tm) EN: Aachen  FR: Aix-la-Chapelle

CMU English Pronouncing Dictionary
AACHEN AA1 K AH0 N
AACHENER AA1 K AH0 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Aachen (n) ˈaːkən (aa1 k @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚琛[Yà chēn, ㄧㄚˋ ㄔㄣ, / ] Aachen (city in Germany), #63,385 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aachen (Stadt in Deutschland)Aachen (city in Germany) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Aachen
   n 1: a city in western Germany near the Dutch and Belgian
      borders; formerly it was Charlemagne's northern capital
      [syn: {Aachen}, {Aken}, {Aix-la-Chapelle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top