ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a lot

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a lot-, *a lot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
a lot of water has passed under the bridge(idm) มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a lotA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
a lotA change of air will do you a lot of good.
a lotAfrica has a lot of nature.
a lotAfter a lot of problems she managed to learn to drive a car.
a lotA honeymoon to Canada calls for a lot of money.
a lotA lot of bicycle are illegally parked in front of the station.
a lotA lot of birthday cards will arrive soon.
a lotA lot of books are published every year.
a lotA lot of boys are running in the park.
a lotA lot of boys ran after the rabbit.
a lotA lot of cars speed by on this expressway day and night.
a lotA lot of children gathered in the garden.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนัก(adj) a lot, See also: plentifully, abundantly, Example: เขาท้องเสีย จึงถ่ายหนักทั้งวัน, Thai Definition: ใช้แทนคำ อุจจาระ
เอ้อเร้อเอ้อเต่อ(adv) much, See also: a lot, Syn. เอ้อเร้อ, Example: นายพรานรวมกำลังไปล่าฆ่าสัตว์ตัวโตๆ เอามากินเป็นอาหาร ได้มาแล้วก็กินกันอย่างเอ้อเร้อเอ้อเต่อ, Thai Definition: มากจนล้น (ใช้แก่กริยากิน), เอ้อเร้อ ก็ว่า
ยั้วเยี้ย(adv) many, See also: a lot of, much, numerous, plentiful of, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, Example: ตามซอกซอยลึกในกรุงเทพฯ นั้นมีจิ๊กโก๋ยั้วเยี้ย
ยั้วเยี้ย(adv) many, See also: a lot of, much, numerous, plentiful of, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, Example: ตามซอกซอยลึกในกรุงเทพฯ นั้นมีจิ๊กโก๋ยั้วเยี้ย
เบะ(adv) plentifully, See also: a lot, Syn. มาก, มากมาย, เยอะ, เบอะ, บานเบะ, บานเบอะ, Example: วันนี้ขนมเหลือเบะขายไม่ได้เลย, Thai Definition: ใช้ประกอบคำ เหลือ เป็น เหลือเบะ คือ เหลือมาก
รุ่ม(adv) much, See also: a lot, Syn. มาก
เป็นอย่างมาก(adv) very much, See also: a lot, lots, Syn. เป็นอย่างยิ่ง, Example: หนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญกับข่าวดังกล่าวเป็นอย่างมาก
จำนวนมาก(n) a great number of, See also: a lot of, a large number of, Syn. มากมาย, Ant. จำนวนน้อย, Example: บริษัทต่างๆ ต้องการเข้าร่วมแสดงสินค้าในงานคอมพิวเตอร์ไทยเป็นจำนวนมาก
สูง(adj) high, See also: a lot, Ant. ต่ำ, Example: นักวิจัยพบว่า บุคคลที่มีความวิตกกังวลสูง จะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่ำ, Thai Definition: เหนือระดับปกติ
เป็นอย่างมาก(adv) very much, See also: a lot, lots, Syn. เป็นอย่างยิ่ง, Example: หนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญกับข่าวดังกล่าวเป็นอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[bān] (adv) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of  FR: beaucoup ; énormément
เบือ[beūa] (adv) EN: a lot
...จำนวนมาก[... jamnūan māk] (n, exp) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; fthe majority ; most ; many ; numerous  FR: la majorité de ; la plupart de ; un grand nombre de ; beaucoup de
จุ[ju] (adv) EN: much ; enough ; sufficiently ; amply ; a lot  FR: largement ; beaucoup
กินจุ[kin ju] (v, exp) EN: eat a lot  FR: manger à satiété ; être repu ; manger beaucoup ; manger copieusement
กินน้ำมัน[kin nāmman] (v, exp) EN: consume gas ; consume petrol ; take a lot of gas ; take a lot of petrol  FR: consommer de l'essence ; consommer du carburant
กินเวลา[kin wēlā] (v, exp) EN: take time ; be time consuming ; take a lot of time ; consume time  FR: prendre du temps
หลาย[lāi] (x) EN: many ; quite a lot ; much ; a good deal of   FR: beaucoup de ; nombreux
หลากหลาย[lāklāi] (adj) EN: various ; several ; a lot of ; a multitude of ; many ; diversified ; miscellaneous ; numerous ; diverse  FR: divers
มาก[māk] (adv) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely  FR: beaucoup ; nombreux ; très ; abondamment ; à profusion

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诸多[zhū duō, ㄓㄨ ㄉㄨㄛ, / ] a lot of; a great many; a good deal of, #4,201 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
viel leichtera lot easier [Add to Longdo]
vielena lot of [Add to Longdo]
Hast du eine Ahnung!A lot you know (about it)! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんと[unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort [Add to Longdo]
うんとこさ;うんとこ;うんとこしょ[untokosa ; untoko ; untokosho] (int) (1) oof (i.e. a grunt of effort); (adv) (2) (See うんと・1) a lot; plenty [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
しこたま[shikotama] (adv) a lot; loads; plenty [Add to Longdo]
たんまり[tanmari] (adv) quite a lot [Add to Longdo]
どか食い[どかぐい, dokagui] (n,vs) eating a lot; excessive eating [Add to Longdo]
わんさか[wansaka] (n,adj-na) a lot [Add to Longdo]
パネェ;ぱねぇ;パねぇ[panee ; panee ; pa nee] (adv,pref) (sl) a lot; to a very great extent; absolutely [Add to Longdo]
フリーペーパー[furi-pe-pa-] (n) newspaper with a lot of advertisements and delivered for free of charge (wasei [Add to Longdo]
ベテラン(P);ベデラン;ヴェテラン[beteran (P); bederan ; veteran] (n,adj-no) person with a lot of experience; old hand; veteran (in a particular field); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 a lot
   adv 1: to a very great degree or extent; "I feel a lot better";
       "we enjoyed ourselves very much"; "she was very much
       interested"; "this would help a great deal" [syn: {a
       lot}, {lots}, {a good deal}, {a great deal}, {much},
       {very much}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top